« Iza 5:12 Księga Izajasza 5:13 Iza 5:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przetóż w niewolą zawiedzion jest lud mój, iż nie miał umiejętności: i zacni z niego pozdychali od głodu, a pospólstwo jego wyschło od pragnienia.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż w niewolę pójdzie lud mój, iż nie ma umiejętności; a zacni jego będą głodnymi, i pospólstwo jego wyschnie od pragnienia.
3.GDAŃSKA.2017Mój lud pójdzie więc w niewolę, bo nie ma poznania, a jego dostojnicy będą głodni i jego pospólstwo wyschnie z pragnienia.
4.CYLKOWPrzeto pójdzie w niewolę naród mój niebacznie, a dostojnicy jego mrzeć będą głodem, a możni jego schnąć z pragnienia.
5.TYSIĄCL.WYD5Przeto lud mój pójdzie w niewolę przez brak rozumu; jego dostojnicy pomrą z głodu, a jego pospólstwo wyschnie z pragnienia.
6.BRYTYJKADlatego mój lud pójdzie w niewolę, bo nic nie rozumie, jego szlachetni umrą z głodu, a jego pospólstwo uschnie z pragnienia.
7.POZNAŃSKADlatego lud mój popadnie w niewolę przez brak poznania [spraw Bożych], a ci, co chlubę jego stanowią - z głodu poginą, i rzesze jego schnąć będą z pragnienia.
8.WARSZ.PRASKAPójdzie więc mój lud na wygnanie dlatego, że nie był dość mądry, a wszyscy jego wielcy wyginą jak jeden od głodu, a cały lud będzie padał z pragnienia.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego Mój naród pójdzie w niewolę, jego dostojnicy będą umierać z głodu, a jego możni schnąć z pragnienia.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego pójdzie w niewolę mój lud - bo zabrakło mu poznania. Jego możnych pościna głód, a pospólstwo uschnie z pragnienia.