« Iza 5:13 Księga Izajasza 5:14 Iza 5:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przetoć rozszerzyło piekło duszę swoję i rozdziewiło paszczękę swą bez żadnego końca: i zstąpią mocarze jego i pospólstwo jego i zacni a sławni jego do niego.
2.GDAŃSKA.1881Dlatego rozszerzyło piekło gardło swoje, a rozdarło nad miarę paszczękę swoję, i zstąpią do niego szlachta i pospólstwo jego, i zgiełk jego, i ci, którzy się weselą w niem.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego piekło rozszerzyło swą gardziel, rozwarło swoją paszczę bez miary. I do niego zstąpi jego szlachta i pospólstwo, jego zgiełk i weselący się.
4.CYLKOWPrzeto roztworzy przepaść wnętrze swoje, i rozewrze paszczę swą bez granic, i stoczy się jej przepych i jej wielmożność i jej zgiełk i każdy rozochocony w niej.
5.TYSIĄCL.WYD5Tak, Szeol rozszerzył swą gardziel, rozwarł swą paszczę nadmiernie; wpada doń tłum miasta wspaniały i wyjący z uciechy.
6.BRYTYJKADlatego piekło rozwarło swoją gardziel i nad miarę rozdziawiło swoją paszczę, i wpadnie w nie jego przepych i zgiełkliwe pospólstwo i ci, którzy się w nim weselą.
7.POZNAŃSKADlatego otchłań rozewrze swą gardziel i paszczę bezkresną rozdziawi. I runie w nią tłum i jego przepych, jego zgiełk i wesele.
8.WARSZ.PRASKAOtchłań zaś gardziel swą rozszerzy, otworzy szeroko swoją paszczę, aby pochłonąć tłum ów cały, wyjący z radości.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego Kraina Umarłych otworzy swoje wnętrze, rozewrze swoją paszczę bez granic; więc stoczy się do niej przepych, jej wielmożność, jej zgiełk i każdy w niej rozkochany.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITStąd świat zmarłych rozwarł już swą gardziel, już rozdziawił szeroko swą paszczę; pochłonie śmietankę miejską i pospólstwo, zgiełk miasta i radosne wrzaski.