« Iza 5:14 Księga Izajasza 5:15 Iza 5:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I nachylony będzie człowiek, i zniżon będzie mąż, a oczy podwyższonych będą spuszczone.
2.GDAŃSKA.1881A tak będzie nachylony człowiek, a zacny mąż poniżony będzie, i oczy wyniosłych zniżone będą.
3.GDAŃSKA.2017W ten sposób zostanie upokorzony prosty człowiek, wielki człowiek zostanie poniżony i oczy wyniosłych zostaną poniżone.
4.CYLKOWI upokorzonym będzie człowiek i poniżonym mąż, a oczy wyniosłych zniżone.
5.TYSIĄCL.WYD5Poniżony będzie śmiertelnik, upokorzony człowiek, a oczy dumnych będą spuszczone.
6.BRYTYJKAWtedy ukorzy się człowiek i uniży się mąż, a oczy dumnych będą spuszczone.
7.POZNAŃSKAUgnie się człowiek i mąż się ukorzy, a oczy wyniosłe będą poniżone.
8.WARSZ.PRASKAI tak śmiertelnie upokorzony i poniżony będzie, spuści swe oczy ku ziemi pyszałek.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Człowiek będzie upokorzony, mąż – poniżony, a oczy wyniosłych zniżone.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTak śmiertelnik będzie poniżony, ludzi spotka upokorzenie - wyniośli pospuszczają swe oczy.