« Iza 5:15 Księga Izajasza 5:16 Iza 5:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Pan zastępów wywyższy się w sądzie, i Bóg święty poświęci się w sprawiedliwości.
2.GDAŃSKA.1881Ale Pan zastępów wywyższony będzie w sądzie, a Bóg święty ukaże się świętym w sprawiedliwości.
3.GDAŃSKA.2017Ale PAN zastępów będzie wywyższony przez swój sąd, a Święty Bóg okaże się święty w sprawiedliwości.
4.CYLKOWI wzniesie się Wiekuisty zastępów w sądzie, a Bóg święty uświęconym będzie w sprawiedliwości.
5.TYSIĄCL.WYD5Pan Zastępów przez sąd się wywyższy, Bóg Święty przez sprawiedliwość okaże swą świętość.
6.BRYTYJKALecz Pan Zastępów będzie wywyższony przez sąd, a Święty Bóg okaże się świętym przez sprawiedliwość.
7.POZNAŃSKAJahwe Zastępów przez sąd swój będzie wywyższony. Bóg święty w sprawiedliwości objawi swą świętość.
8.WARSZ.PRASKAA Bóg Święty przez sprawiedliwość ukaże swą doskonałość.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś w sądzie wzniesie się WIEKUISTY Zastępów, święty Bóg będzie wywyższony w sprawiedliwości.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTylko PAN Zastępów wywyższy się przez sąd, Święty Bóg uświęci się przez sprawiedliwość.