« Iza 5:16 Księga Izajasza 5:17 Iza 5:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będą paść baranki według porządku ich, a pustynie w urodzaj obrócone będą jeść przychodniowie.
2.GDAŃSKA.1881I będą się paść baranki według zwyczaju swego, a przychodniowie pustyń bogaczów pożywać będą.
3.GDAŃSKA.2017Baranki będą się paść według swego zwyczaju, a obcy pożywią się na opuszczonych polach bogaczy.
4.CYLKOWI paść się będą baranki jak na własnym wygonie, a w pustkowiach po opasłych tułacze żywić się będą.
5.TYSIĄCL.WYD5Baranki paść się będą jak na swym pastwisku, i tłuste koziołki paszę znajdą w ruinach.
6.BRYTYJKAI paść się będą owce jak na własnym wygonie, a kozły żywić się na pustkowiu bogatych.
7.POZNAŃSKAOwce paść się będą jak gdyby na własnych wygonach, a z opuszczonych pól bogaczy żywić się będą przychodnie.
8.WARSZ.PRASKABaranki paść się będą jak na swym pastwisku a tłuste zwierzęta i kozły znajdą coś dla siebie w ruinach.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I będą się paść baranki na pastwisku; a po opasłych, na pustkowiach będą się żywić przechodnie.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy jagnięta paść się będą jak na własnym wygonie, cudzoziemcy będą wypasać na pustkowiach bogaczy.