« Iza 5:1 Księga Izajasza 5:2 Iza 5:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I ogrodził ją i wybrał z niéj kamienie i nasadził ją wyborną i zbudował wieżę w pośrodku jéj i sprawił prasę w niéj i czekał, aby zrodziła jagody winne, alić zrodziła agrest.
2.GDAŃSKA.1881Którą ogrodził, i wybrał z niej kamienie, a nasadził ją macicami wybornemi, i zbudował wieże w pośrodku niej, także i prasę postawił w niej, a czekał, aby wydała grona; ale ona zrodziła płonne wino.
3.GDAŃSKA.2017Ogrodził ją, oczyścił z kamieni, zasadził szlachetną winorośl, zbudował pośrodku niej wieżę i sporządził w niej tłocznię. I oczekiwał, że wyda winogrona, ale ona wydała dzikie winogrona.
4.CYLKOWI zorał ją, i obrał ją z kamienia, i zasadził w niej latorośl wyborową, i zbudował wieżę wpośród niej, i tłocznię również w niej wyciosał, i spodziewał się, że zbierze grona, a obrodziła - jagody ulęgłe.
5.TYSIĄCL.WYD5Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni, i zasadził w niej szlachetną winorośl; pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocznię w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody.
6.BRYTYJKAPrzekopał ją i oczyścił z kamieni, i zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieżę i wykuł w niej prasę, oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce.
7.POZNAŃSKAOkopał ją, oczyścił z kamieni, szlachetną winorośl zasadził. I wieżę strażniczą zbudował pośrodku, a nawet tłocznię w niej wykuł. I oczekiwał, że wino słodkie mu zrodzi, lecz ona cierpkie zrodziła jagody.
8.WARSZ.PRASKAOkopał ją dokoła, usunął z niej kamienie a potem zasadził winne krzewy. W samym środku zbudował wieże, a w skale wydrążył tłocznię. Był pewien, że zbierze winogrona lecz oto zebrał kwaśne jagody.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc ją zaorał, obrał z kamienia i zasadził w niej wyborową latorośl; nadto zbudował wśród niej wieżę i wyciosał w niej także tłocznię. I się spodziewał, że zbierze grona a urodziła zepsute jagody.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOgrodził ją, oczyścił z kamieni i zasadził szlachetne szczepy. Wybudował w niej potem wieżę, wykuł w kamieniu tłocznię - oczekiwał dorodnych winogron, a wydała nic niewarte owoce.