« Iza 5:19 Księga Izajasza 5:20 Iza 5:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Biada, którzy nazywacie złe dobrem, a dobre złem: pokładając ciemność za światłość, a światłość za ciemność: pokładając gorzkie za słodkie, a słodkie za gorzkie.
2.GDAŃSKA.1881Biada tym, którzy nazywają złe dobrem a dobre złem; którzy pokładają ciemność za świetłość, a światłość za ciemność; którzy pokładają gorzkość za słodkość, a słodkość za gorzkość!
3.GDAŃSKA.2017Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem; którzy ciemność uważają za światłość, a światłość za ciemność; którzy gorycz uważają za słodycz, a słodycz za gorycz!
4.CYLKOWBiada tym, którzy mienią zło dobrém, a dobre złém: czynią ciemność światłem, a światło ciemnością; czynią gorycz słodyczą, a słodycz goryczą.
5.TYSIĄCL.WYD5Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy uznają ciemności za światło, a światło za ciemności, którzy uznają gorycz za słodycz, a słodycz za gorycz!
6.BRYTYJKABiada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz.
7.POZNAŃSKABiada tym, co zło nazywają dobrem, a dobro - złem; którzy ciemność uważają za światłość, a światło - za ciemność, którzy gorycz uważają za słodycz, a słodycz za gorycz!
8.WARSZ.PRASKABiada tym, którzy zło nazywają dobrem a dobro złem, tylko ciemności w światłość zamieniają a światłość w ciemności, rozgoryczenie – w słodycz, a słodycz w rozgoryczenie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem; ciemność czynią światłem, a światło ciemnością; czynią gorycz – słodyczą, a słodycz – goryczą.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITBiada nazywającym zło dobrem, a dobro - złem; zamieniającym ciemność w światło, a światło - w ciemność, zamieniającym gorycz w słodycz, a słodycz - w gorycz!