« Iza 5:23 Księga Izajasza 5:24 Iza 5:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przetóż jako pożera paździerze język ogniowy, a wypala gorącość płomieniowa: tak korzeń ich jako perz będzie, a płód ich jako proch ku górze pójdzie; bo odrzucili zakon Pana zastępów, a wyrok świętego Izraelowego bluźnili.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż jako płomień ogniowy pożera parzdzieże, i jako płomień plewy trawi: tak korzeń ich będzie jako zgnilizna, a kwiat ich jako proch ku górze pójdzie; albowiem odrzucili zakon Pana zastępów, a wyrokiem świętego Izraelskiego pogardzili.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego jak ogień pożera ściernisko i jak płomień trawi plewy, tak ich korzeń będzie jak zgnilizna, a ich kwiat ku górze uleci jak proch. Odrzucili bowiem prawo PANA zastępów i wzgardzili słowem Świętego Izraela.
4.CYLKOWPrzeto jak pożera ścierń język ognia, a perz w płomieniu zanika, tak korzeń ich w próchno się obróci, a kwiat ich pyłem uleci. Albowiem wzgardzili nauką Wiekuistego zastępów, a słowem Świętego w Israelu pomiatali.
5.TYSIĄCL.WYD5Przeto jak słomę pożera język ognisty, a siano znika w płomieniu, tak korzeń ich będzie zgnilizną, a kiełek ich jak pył się uniesie, bo odrzucili Prawo Pana Zastępów i wzgardzili tym, co mówił Święty Izraela.
6.BRYTYJKADlatego jak pożera słomę język ognia i ginie w płomieniu plewa, tak zgnije ich korzeń, a ich kwiat uleci jak proch, gdyż odrzucili zakon Pana Zastępów i wzgardzili słowem Świętego Izraelskiego.
7.POZNAŃSKAPrzeto jak języki ognia pożerają ściernie, a suche chwasty niszczeją w pożarze, tak ich korzenie zamienią się w próchno, a kwiecie ich niby pył uleci. Wzgardzili bowiem nauką Jahwe Zastępów, sponiewierali słowa Świętego [Boga] Izraela.
8.WARSZ.PRASKAJak słoma staje się pastwą płomieni a w ogniu całkiem znika siano, tak ich korzenie zmienią się w zgniliznę a ich młode pędy jak pył będą uniesione, ponieważ Prawem Pana Zastępów wzgardzili i nie posłuchali słów Świętego Izraela.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego jak język ognia pożera ścierń, a perz zanika w płomieniu – tak ich korzeń zamieni się w próchno, a ich kwiat uleci jak pył. Bo wzgardzili Prawem WIEKUISTEGO Zastępów i pomiatali Słowem Świętego Israela.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego jak ogień pożera słomę i plewa znika w płomieniu, tak ich korzeń strawi zgnilizna, a ich kwiat uleci jak pył - ponieważ odrzucili Prawo PANA Zastępów i odtrącili postanowienie Świętego Izraela.