« Iza 5:24 Księga Izajasza 5:25 Iza 5:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dlatego zapalczywość Pańska rozgniewała się na lud jego, i wyciągnął nań rękę swoję i poraził go: i wzruszyły się góry, i były trupy ich jako gnój po ulicach. W tem wszystkiem nie odwróciła się zapalczywość jego, ale jeszcze ręka jego wyciągniona.
2.GDAŃSKA.1881Dlatego się zapaliła popędliwość Pańska przeciw ludowi swemu, a wyciągnąwszy nań rękę swą poraził go, tak że się zatrząsnęły góry, i były trupy ich jako gnój po ulicach. W tem jednak wszystkiem nie odwróciła się zapalczywość jego, ale jeszcze ręk a jego jest wyciągniona.
3.GDAŃSKA.2017Zapłonął więc gniew PANA na jego lud, wyciągnął na niego swą rękę i uderzył go, aż góry zadrżały i trupy leżały jak gnój rozrzucony po ulicach. Mimo tego wszystkiego jego gniew nie ustał, ale jego ręka jest jeszcze wyciągnięta.
4.CYLKOWTo téż rozpali się gniew Wiekuistego na naród Jego i obróci rękę Swą na niego i uderzy go, że zadrżą góry, a legną trupy ich jak pomiot po ulicach. Ale tém wszystkiem nie ukoi się gniew Jego, i wciąż będzie dłoń Jego zawieszona.
5.TYSIĄCL.WYD5Dlatego się rozpalił gniew Pana przeciw Jego ludowi; wyciągnął na niego rękę, by wymierzyć cios, aż góry zadrżały. Ich trupy jak gnój zaległy środek ulic. Mimo wszystko gniew Jego się nie uśmierzył, i ręka Jego jest dalej wyciągnięta.
6.BRYTYJKAPrzeto zapłonął gniew Pana przeciwko jego ludowi i wyciągnął swoją rękę przeciwko niemu i uderzył weń, tak że zadrżały góry, a ich trupy leżały jak gnój na ulicach. Mimo to nie ustawał jego gniew, a jego ręka jeszcze jest wyciągnięta.
7.POZNAŃSKAZapłonie więc gniew Jahwe nad Jego ludem, wyciągnie swą rękę i cios mu wymierzy, aż zadrżą góry w posadach i trupy jak padlina zaścielą ulice! Lecz i to wszystko gniewu Jego nie odwróci, i ręka Jego nadal będzie wyciągnięta.
8.WARSZ.PRASKARozgniewawszy się tedy Pan na swój naród podniósł już prawicę, aby go wygładzić. Pozabijał przywódców ludu i rozrzucił ich ciała, tak że leżały jak uliczne brudy. Ale On nie ustawał w swym gniewie i ciągle trzymał podniesioną prawicę.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Toteż rozpali się gniew WIEKUISTEGO na Jego naród i skieruje na niego Swoją rękę; tak go uderzy, że zadrżą góry, a ich trupy położą się na ulicach jak pomiot. Ale tym wszystkim nie ukoi się Jego gniew, a dłoń Jego wciąż będzie zawieszona.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego zapłonął gniew PANA na lud, podniósł swą rękę i uderzył weń. Wtedy zadrżały góry, a zwłoki walały się w pyle ulic jak gnój. Mimo to nie ustał Jego gniew, a Jego ręka pozostaje wyciągnięta!