« Iza 5:25 Księga Izajasza 5:26 Iza 5:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I podniesie chorągiew między narody odległe, i świśnie nań z kończyn ziemie, a oto śpieszny prędko przyjdzie.
2.GDAŃSKA.1881Bo podniesie chorągiew do narodu dalekiego, a zaświśnie nań od kończyn ziemi, a oto rychło i prędko przyjdzie.
3.GDAŃSKA.2017I wzniesie on sztandar dla narodów z daleka, i zaświszcze na nie z krańców ziemi, a oto śpiesznie i prędko przybędą.
4.CYLKOWI podniesie znak ludom zdaleka, i zaświśnie na jeden z kończyn ziemi, a oto chyżo i rączo nadbiegnie.
5.TYSIĄCL.WYD5On zatknie chorągiew dla dalekiego narodu i gwizdem wezwie go z krańców ziemi - i oto on przyjdzie rączy i lekki.
6.BRYTYJKAI wywiesi chorągiew dla narodu z daleka, i świstem zwabi go od krańców ziemi, a oto ten śpiesznie i szybko nadejdzie.
7.POZNAŃSKAI wzniesie sztandar dla ludu z daleka, przywoła go z krańców ziemi, i ten oto śpiesznie i rychło przybędzie.
8.WARSZ.PRASKAI dał znak narodom mieszkającym daleko i wezwał je gwizdaniem aż od krańców ziemi a one zaraz przybyły, chętne, gotowe do boju.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc z daleka podniesie ludom znak, zaświśnie na jeden z narodów, z krańca ziemi, a oto chyżo i rączo nadbiegnie.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITDa On sygnał narodowi z daleka. Gwizdem zwabi go z krańców ziemi, a ten ściągnie niezwłocznie i szybko.