« Iza 5:26 Księga Izajasza 5:27 Iza 5:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Niemasz ustawającego, ani spracowanego między nim: nie będzie drzemał ani spał, ani będzie rozpasany pas biódr jego, ani się rozerwie rzemyk butów jego.
2.GDAŃSKA.1881Żadnego spracowanego i upadającego nie będzie między nimi; nie będzie drzemiącego ani śpiącego, ani się rozepnie pas na biodrach jego, ani się rozerwie rzemyk u trzewików jego.
3.GDAŃSKA.2017Nie będzie wśród nich ani spracowanego, ani potykającego; nie będzie drzemiącego ani śpiącego, nikomu nie rozluźni się pas na biodrach ani nie pęknie rzemyk u sandałów.
4.CYLKOWNikt nie strudzony, nikt nie osłabiony w nim, ani drzemie ani śpi; nie rozwolnił się pas jego bioder, ani pękł rzemyk jego sandałów.
5.TYSIĄCL.WYD5Nie ma w nim nikogo słabego ani zmęczonego, nikt nie drzemie ani nie śpi, nikt nie odpina pasa ze swych bioder ani nie ma rozerwanego rzemyka u trzewików.
6.BRYTYJKANikt wśród nich nie jest zmęczony ani się nie potyka, nikt nie drzemie ani nie śpi. Nie rozluźnia się pas na jego biodrach, nie rozrywa się rzemyk jego sandałów.
7.POZNAŃSKANie zazna zmęczenia, nigdzie się nie potknie, nie zdrzemnie się i snu nie zażyje, nie odwiąże się pas od bioder jego ani nie pęknie rzemyk u jego sandałów.
8.WARSZ.PRASKAŻaden z nich nie czuje się ni słaby ni zmęczony, nikt nie śpi ani nawet nie drzemie; nikt nie zdejmuje pasa ze swych bioder u sandałów nikt nie ma rozwiązanych rzemyków.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nikt nie strudzony, nikt w nim nie osłabiony; nie drzemie, ani nie śpi; nie rozluźnił się pas jego bioder, ani nie pękł rzemyk jego sandałów.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNikt w nim nie jest zmęczony i nikt się nie potyka, nikt w nim nie jest znużony i nikt nie zaspany. Nikomu na biodrach pas się nie rozluźnia ani nie pęka rzemyk u obuwia!