« Iza 5:2 Księga Izajasza 5:3 Iza 5:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A tak teraz obywatele Jerozolimscy i mężowie Judzcy, rozsądźcie między mną a winnicą moją.
2.GDAŃSKA.1881A tak, obywatele Jeruzalemscy i mężowie Judzcy! proszę, rozsądźcie teraz między mną i między winnicą moją.
3.GDAŃSKA.2017Teraz więc, mieszkańcy Jerozolimy i mężczyźni Judy, rozsądźcie, proszę, między mną a moją winnicą.
4.CYLKOWA teraz mieszkańcy Jeruszalaimu i mężowie Jehudy, chciejcie rozsądzić między mną a winnicą moją!
5.TYSIĄCL.WYD5Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie, proszę, między Mną a winnicą moją.
6.BRYTYJKATeraz więc, obywatele jeruzalemscy i mężowie judzcy, rozsądźcie między mną i między moją winnicą!
7.POZNAŃSKAA teraz, mieszkańcy Jerozolimy i wy, mężowie Judy, rozsądźcie oto pomiędzy mną a moją winnicą!
8.WARSZ.PRASKATeraz więc Jeruzalem mieszkańcy i wy wszyscy, co żyjecie w Judzie, proszę was, bądźcie sędziami w tym sporze z moją winnicą.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem teraz, mieszkańcy Jeruszalaimu oraz mężowie Judy, chciejcie rozsądzić między Mną – a Moją winnicą.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTeraz więc, mieszkańcy Jerozolimy i wy, zamieszkali w Judzie, rozsądźcie pomiędzy Mną a moją winnicą!