« Iza 5:6 Księga Izajasza 5:7 Iza 5:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo winnica Pana zastępów jest dom Izraelski: a mąż Juda rodzaj jego rozkoszny: i czekałem, żeby czynił sąd, alić nieprawość, a krzyk miasto sprawiedliwości.
2.GDAŃSKA.1881Winnica zaiste Pana zastępów jest dom Izraelski, a mąż Judzki szczepieniem jego rozkosznem. Oczekiwał sądu, a oto uciśnienie; oczekiwał sprawiedliwości, a oto krzyk.
3.GDAŃSKA.2017Otóż winnicą PANA zastępów jest dom Izraela, a lud Judy jego rozkosznym szczepem. Oczekiwał sądu, a oto ucisk; oczekiwał sprawiedliwości, a oto krzyk.
4.CYLKOWZaiste, winnicą Wiekuistego zastępów jest dom Israela, a mężowie Jehudy sadem Jego rozkoszy: I czekał na sąd, a oto trąd, na sprawiedliwość, a oto skarga na niegodziwość.
5.TYSIĄCL.WYD5Otóż winnicą Pana Zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem Jego wybranym. Oczekiwał On tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, i prawowierności, a oto krzyk grozy.
6.BRYTYJKAZaiste, winnicą Pana Zastępów jest dom izraelski, a mężowie judzcy ulubioną jego latoroślą. Oczekiwał prawa, a oto – bezprawie; sprawiedliwości, a oto – krzyk.
7.POZNAŃSKAOtóż winnicą Jahwe Zastępów jest Dom Izraela, a mężowie Judy - Jego rozkoszną uprawą. Oczekiwał od nich prawości, a oto się doczekał bezprawia; [chciał] sprawiedliwości, a oto krzyk [rozpaczy].
8.WARSZ.PRASKAOtóż winnicą Pana Zastępów jest nic innego jak dom Izraela, zaś Judy mieszkańcy to Jego krzew wybrany. Spodziewał się po nich niewinności, a znalazł krew; oczekiwał sprawiedliwości a usłyszał krzyk przerażenia.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaiste, winnicą WIEKUISTEGO Zastępów jest dom Israela, a mężowie Judy sadem Jego rozkoszy. Oczekiwał sprawiedliwości – a oto rozlew krwi, prawości – a oto niegodziwość.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTak, winnicą PANA Zastępów jest dom izraelski, Judejczycy są Jego ulubioną sadzonką. Oczekiwał prawa, a oto rozlew krwi; sprawiedliwości, a oto krzyk.