« Iza 5:8 Księga Izajasza 5:9 Iza 5:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923W uszach moich to jest, mówi Pan zastępów: Jeźliż wiele domów wielkich i ozdobnych nie będą spustoszone bez obywatela.
2.GDAŃSKA.1881Pan zastępów rzekł w uszy moje: Zaiste wiele domów spustoszeje, a wielkie i piękne domy będą bez obywatela.
3.GDAŃSKA.2017Do moich uszu mówił PAN zastępów: Zaprawdę wiele domów spustoszeje, a wielkie i piękne domy będą bez mieszkańca.
4.CYLKOWW uszy moje rzekł Wiekuisty zastępów: Zaprawdę, domów wiele spustoszeje, wielkie i okazałe zostaną bez mieszkańca.
5.TYSIĄCL.WYD5Do moich uszu dotarł głos Pana Zastępów: Na pewno wiele domów popadnie w ruinę, wspaniałe i wygodne - będą bez mieszkańców!
6.BRYTYJKADlatego w moich uszach rozległ się głos Pana Zastępów: Zaiste, wiele domów spustoszeje, wielkie i piękne pozostaną bez mieszkańca.
7.POZNAŃSKAPrzeto brzmi w mych uszach [wyrok] Jahwe Zastępów: - Zaprawdę, wiele domów legnie w gruzach, wielkie i piękne - będą bez mieszkańców.
8.WARSZ.PRASKAI oto doszły do mnie słowa Pana Zastępów: Wszystkie wasze domostwa zostaną zniszczone te wspaniałe i piękne budowle – będą nie do zamieszkania.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY Zastępów powiedział w moje uszy: Zaprawdę, wiele domów spustoszeje; wielkie i okazałe zostaną bez mieszkańca.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITUsłyszałem głos PANA Zastępów: Wiele domów ulegnie spustoszeniu! W tych wielkich i tych pięknych zabraknie mieszkańca!