« Jan 5:32 Ewangelia Jana 5:33 Jan 5:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wy posyłaliście do Johana, i poświadczył prawdzie.
2.WUJEK.1923Wyście słali do Jana, i dał świadectwo prawdzie.
3.RAKOW.NTWyście słali do Jana, i świadczył o prawdzie.
4.GDAŃSKA.1881Wyście słali do Jana, a on dał świadectwo prawdzie.
5.GDAŃSKA.2017Wy posłaliście do Jana, a on dał świadectwo prawdzie.
6.SZCZEPAŃSKIWyście posłali do Jana, a On dał świadectwo prawdzie.
7.GRZYM1936Pytaliście się Jana i dał wam świadectwo o prawdzie:
8.DĄBR.WUL.1973Wyście posłali do Jana i dał świadectwo prawdzie.
9.TYSIĄCL.WYD5Wysłaliście poselstwo do Jana, i on dał świadectwo prawdzie.
10.BRYTYJKAWy posłaliście posłańców do Jana, a on dał świadectwo prawdzie.
11.POZNAŃSKAWysłaliście do Jana poselstwo i on dał świadectwo prawdzie.
12.WARSZ.PRASKAPytaliście o Mnie przez wysłanników Jana i on dał o Mnie świadectwo prawdziwe.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wy wysłaliście do Jana, zatem zaświadczył prawdzie.
14.EIB.BIBLIA.2016Wy posłaliście do Jana i on złożył świadectwo prawdzie.
15.TOR.NOWE.PRZ.Wy posłaliście do Jana, a on zaświadczył o prawdzie.