« Hiob 7:20 Księga Hioba 7:21 Hiob 8:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przecz nie zgładzisz grzechu mego, i czemu nie odejmujesz nieprawości mojéj? oto teraz w prochu zasnę: a jeźli mię rano poszukasz, nie będzie mnie.
2.GDAŃSKA.1881Przecz nie odejmiesz przestępstwa mego, i nie przepuścisz nieprawości mojej? Bo się teraz w prochu położę, a choćbyś mię szukał rano, nie będzie mię.
3.GDAŃSKA.2017Czemu nie przebaczysz mojego przestępstwa i nie zmażesz mojej nieprawości? Teraz bowiem położę się w prochu i gdy rano będziesz mnie szukał, nie będzie mnie.
4.CYLKOWCzemu nie wybaczasz grzechu mojego, a nie przepuszczasz winy mojej? Bo już położę się w prochu, a gdy mnie poszukasz nie będzie mnie.
5.KRUSZYŃSKICzyż nie przebaczysz mej obrazy? Czy nie przepuścisz mej nieprawości? Wkrótce bowiem ułożę się w pyle i będziesz mnie szukał, lecz mnie nie będzie.
6.TYSIĄCL.WYD5Czemu mojego grzechu nie zgładzisz, nie zmażesz mej nieprawości? Bo teraz położę się w prochu, nie będzie mnie, choćbyś mnie szukał.
7.BRYTYJKACzemu nie odpuszczasz mojego przestępstwai mojej winy nie przebaczasz? Bo teraz w prochu ziemi się położę, A gdy mnie będziesz szukał, nie będzie mnie.
8.POZNAŃSKACzemu nie wybaczysz mi mego grzechu i nie puścisz w niepamięć mego przewinienia? Wkrótce będę leżał w prochu i będziesz mnie szukał, lecz mnie już nie będzie.
9.WARSZ.PRASKACzemu nie chcesz zgładzić moich grzechów? Dlaczego mi nie chcesz przebaczyć? I tak niebawem położę się w ziemi, będziesz mnie szukał, ale już nie znajdziesz.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czemu nie wybaczasz mojego grzechu i nie przepuszczasz mojej winy? Położę się w prochu, a kiedy mnie poszukasz, już mnie nie będzie.
11.EIB.BIBLIA.2016Dlaczego nie usuwasz mojej nieprawości i nie chcesz przebaczyć mojej winy? Przecież wkrótce będę leżał w prochu, zwrócisz na mnie wzrok, a mnie już nie będzie.