« Łuk 1:26 Ewangelia Łukasza 1:27 Łuk 1:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:22) Ku dziewicy zarękowanej mężowi, któremu imię Józef zdomu Dawidowego, a imię dziewicy Marya.
2.WUJEK.1923Do panny poślubionéj mężowi, któremu było Józeph, z domu Dawidowego: a imię panny Marya.
3.RAKOW.NTDo Panny poślubionej mężowi, któremu imię Józef, z domu Dawidowego; a imię onej Panny Marya.
4.GDAŃSKA.1881Do Panny poślubionej mężowi, któremu imię było Józef, z domu Dawidowego, a imię Panny Maryja.
5.GDAŃSKA.2017Do dziewicy zaślubionej mężczyźnie, któremu na imię było Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maria.
6.SZCZEPAŃSKIdo Dziewicy zaślubionej mężowi, któremu na imię było Józef, z rodu Dawida, a imię Panny Marya.
7.GRZYM1936do panny zaślubionej mężowi z domu Dawidowego, Józefowi, której było na imię Marja.
8.DĄBR.WUL.1973do Dziewicy poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a imię Panny Maryja.
9.TYSIĄCL.WYD5do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
10.BRYTYJKAdo panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria.
11.POZNAŃSKAdo dziewicy zaślubionej mężowi, któremu było imię Józef z rodu Dawida, a dziewica miała na imię Maryja.
12.WARSZ.PRASKAdo dziewicy poślubionej człowiekowi imieniem Józef, z pokolenia Dawidowego. Dziewica zaś miała na imię Maryja.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.do panny zaręczonej mężowi z domu Dawida, którego imię brzmi Józef; a imię dziewicy Maria.
14.EIB.BIBLIA.2016do pewnej dziewczyny przyrzeczonej niejakiemu Józefowi, potomkowi rodu Dawida. Miała ona na imię Maria, była dziewicą.
15.TOR.NOWE.PRZ.Do dziewicy zaręczonej z mężem, któremu było na imię Józef, z domu Dawida, a imię tej dziewicy – Maria.