« Łuk 1:45 Ewangelia Łukasza 1:46 Łuk 1:47 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:42) I rzekła Marya: Wielbi dusza moja Pana.
2.WUJEK.1923I rzekła Marya: Wielbij, duszo moja, Pana,
3.RAKOW.NTI rzekła Marya: Wielmożnym czyni dusza moja Pana,
4.GDAŃSKA.1881Tedy rzekła Maryja: Wielbi dusza moja Pana;
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Maria powiedziała: Wielbi moja dusza Pana;
6.SZCZEPAŃSKIMarya zaś rzekła: Uwielbia Pana dusza ma,
7.GRZYM1936A Marja powiedziała: Uwielbia dusza moja Pana;
8.DĄBR.WUL.1973I rzekła Maryja: Uwielbia dusza moja Pana.
9.TYSIĄCL.WYD5Wtedy rzekła Maryja: Wielbi dusza moja Pana
10.BRYTYJKAI rzekła Maria: Wielbi dusza moja Pana,
11.POZNAŃSKAMaryja rzekła: - Uwielbia dusza moja Pana.
12.WARSZ.PRASKAA Maryja odrzekła: Uwielbia dusza moja Pana
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Maria powiedziała: Chwali moja dusza Pana;
14.EIB.BIBLIA.2016Wtedy Maria powiedziała: Moja dusza wywyższa Pana,
15.TOR.NOWE.PRZ.I wtedy Maria powiedziała: Moja dusza wywyższa Pana,