« Łuk 1:67 Ewangelia Łukasza 1:68 Łuk 1:69 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:64) Błogosławiony Pan Bóg Izraelów, iż nawiedził i uczynił okup ludowi swemu.
2.WUJEK.1923Błogosławiony Pan, Bóg Izraelski, iż nawiedził i uczynił odkupienie ludu swego.
3.RAKOW.NTBłogosławiony Pan on Bóg Izraelski, iż nawiedził i uczynił okupienie ludowi swemu,
4.GDAŃSKA.1881Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraelski, iż nawiedził i sprawił odkupienie ludowi swojemu;
5.GDAŃSKA.2017Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, bo nawiedził i odkupił swój lud;
6.SZCZEPAŃSKIBłogosławiony Pan Bóg Izraela, iż łaskaw wejrzał i lud swój wybawił.
7.GRZYM1936Błogosławiony Pan Bóg Izraela, iż nawiedził i odkupił swój naród,
8.DĄBR.WUL.1973Błogosławiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził i odkupił lud swój.
9.TYSIĄCL.WYD5Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo nawiedził lud swój i odkupił,
10.BRYTYJKABłogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia,
11.POZNAŃSKANiech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, Albowiem spojrzał na swój lud i odkupił go.
12.WARSZ.PRASKANiech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela za to, że wejrzał na lud swój i wybawił go.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Uwielbiony Pan, Bóg Israela, ponieważ spojrzał oraz sprawił wykupienie swojemu ludowi.
14.EIB.BIBLIA.2016Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, bo nawiedził swój lud i przygotował mu okup.
15.TOR.NOWE.PRZ.Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, że nawiedził swój lud i dokonał jego odkupienia,