« Iza 28:18 Księga Izajasza 28:19 Iza 28:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Kiedykolwiek przejdzie, zabierze i was; bo rano o świtaniu przejdzie we dnie i w nocy: a samo tylko utrapienie da wyrozumienie słuchowi.
2.GDAŃSKA.1881Kiedy jedno pocznie przechodzić, pochwyci was; bo na każdy poranek przechodzić będzie we dnie i w nocy. A sam postrach przywiedzie was ku zrozumieniu tego, coście słyszeli;
3.GDAŃSKA.2017Jak tylko zacznie przechodzić, pochwyci was, bo każdego poranka będzie przechodzić, dniem i nocą. Sam tylko postrach zaprowadzi was do zrozumienia tego, co słyszeliście;
4.CYLKOWIle razy przeciągnie, pochwyci was, a codzień przeciągać będzie - we dnie i w nocy - a będzie tylko trwogą wykład baśni.
5.TYSIĄCL.WYD5Ile razy ona przyjdzie, pochwyci was. Gdy przechodzić będzie każdego ranka i we dnie, i w nocy, strach na wieść o niej nastanie.
6.BRYTYJKAIlekroć nadejdzie, pochwyci was, a będzie nadchodzić każdego ranka, we dnie i w nocy i tylko grozą będzie rozumienie objawienia.
7.POZNAŃSKAIlekroć nadciągnie, [zawsze] was dopadnie. A będzie przechodził co rano i dniem, i nocą. I już tylko trwoga nauczy rozumieć zapowiedź [proroczą].
8.WARSZ.PRASKAI dosięgnie was każdy przypływ. Nadpływać zaś będzie każdego ranka, będzie się pojawiał i we dnie, i w nocy. Wszystkich ogarnie przerażenie wielkie, na wieść o nim każdy truchleć będzie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ile razy przeciągnie – was pochwyci, a będzie przeciągał codziennie, we dnie i w nocy, a zatem wykład baśni stanie się tylko trwogą.
10.EIB.BIBLIA.2016Będzie was smagał przy każdym swoim przejściu, a będzie przechodził co rano, za dnia oraz w nocy, i tylko grozą będzie was napawać podane znaczenie przesłania.