« Eze 11:14 Księga Ezechiela 11:15 Eze 11:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Synu człowieczy! bracia twoi, bracia twoi, mężowie powinowaci twoi i wszystek dom Izraelski, wszyscy, do których mówili obywatele Jerozolimscy: Oddalcie się od Pana, nam dana jest ziemia, abyśmy ją posiedli.
2.GDAŃSKA.1881Synu człowieczy! bracia twoi, bracia twoi, powinowaci twoi, i wszystek dom Izraelski, wszystek mówię dom, cić są, którym mówili obywatele Jeruzalemscy: Oddalcie się od Pana; namci dana jest ta ziemia w osiadłość.
3.GDAŃSKA.2017Synu człowieczy, twoi bracia, właśnie twoi bracia, twoi krewni i cały dom Izraela są tymi, do których mówili mieszkańcy Jerozolimy: Oddalcie się od PANA. Nam została dana ta ziemia w posiadanie.
4.CYLKOWSynu człowieczy! Bracia twoi, twoi bracia, ludzie powinowactwa twojego, i cały dom Israela, wszyscy o których mieszkańcy Jerozolimy powiadają: usuńcie się od Wiekuistego, nam dana ta ziemia w posiadanie -
5.TYSIĄCL.WYD5Synu człowieczy, oto do braci twoich, do zesłanych wraz z tobą, do wszystkich pokoleń izraelskich, do ogółu mówią mieszkańcy Jerozolimy: Oddaleni jesteście od Pana. Ziemia ta nam została oddana w posiadanie.
6.BRYTYJKASynu człowieczy! O twoich braciach, o twoich krewnych, o twoich towarzyszach niewoli i całym domu izraelskim, o nich wszystkich mówią mieszkańcy Jeruzalemu: Oddalili się od Pana, a nam jest dany kraj na własność.
7.POZNAŃSKA- Synu człowieczy, twoim braciom, twoim braciom współrodakom, całemu Domowi Izraela i wszystkim, którym mieszkańcy Jerozolimy mówią: "Jesteście daleko od Jahwe. Nam dany jest kraj w posiadanie" -
8.WARSZ.PRASKAMieszkańcy Jerozolimy tak mówią o twoich braciach, krewnych i całym Domu Izraela: Odeszli daleko od Pana, a cały kraj nam kiedyś został dany.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Synu człowieka! To twoi bracia, twoi bracia, ludzie twojego powinowactwa i cały dom Israela; wszyscy, do których mieszkańcy Jeruszalaim powiadają: Usuńcie się od WIEKUISTEGO; ta ziemia jest nam dana w posiadanie!
10.EIB.BIBLIA.2016Synu człowieczy! Mieszkańcy Jerozolimy tak mówią o twoich braciach - tak, o twoich braciach i krewnych - i o całym domu Izraela: Oddalili się od PANA, a nam został ten kraj dany na własność!