« Eze 11:19 Księga Ezechiela 11:20 Eze 11:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Żeby chodzili w przykazaniach moich a strzegli sądów moich i czynili je: aby mi byli ludem, a Ja im był Bogiem.
2.GDAŃSKA.1881Aby w ustawach moich chodzili, a sądów moich strzegli, i czynili je; i będą ludem moim, a Ja będę Bogiem ich.
3.GDAŃSKA.2017Aby postępowali według moich ustaw i strzegli moich sądów oraz czynili je. I będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem.
4.CYLKOWAby wedle ustaw Moich postępowali, a praw Moich, przestrzegali i spełniali je; i tak będą mi narodem, a Ja będę Bogiem ich.
5.TYSIĄCL.WYD5aby postępowali zgodnie z moimi poleceniami, strzegli nakazów moich i wypełniali je. I tak będą oni moim ludem, a Ja będę ich Bogiem.
6.BRYTYJKAAby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a Ja będę im Bogiem.
7.POZNAŃSKAaby postępowali według moich przykazań i strzegli moich praw. Gdy będą je pełnili, staną się moim ludem, a Ja będę ich Bogiem.
8.WARSZ.PRASKAaby mogli żyć według mojego prawa, zachowując i wypełniając wszystkie moje nakazy. I tak oni będą moim ludem, a Ja ich Bogiem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Aby postępowali według Moich zasad prawnych, stali na straży i je spełniali; tak będą Moim ludem, a Ja będę ich Bogiem.
10.EIB.BIBLIA.2016Uczynię tak po to, by postępowali według moich ustaw, przestrzegali moich praw i je stosowali - i będą mi oni ludem, a Ja będę ich Bogiem.