« Eze 11:5 Księga Ezechiela 11:6 Eze 11:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bardzo wieleście pobili w mieście tem, i napełniliście ulice jego pobitymi.
2.GDAŃSKA.1881Wielkieście mnóstwo pobili w tem mieście, a napełniliście ulice jego pobitymi.
3.GDAŃSKA.2017Zabiliście wielkie mnóstwo ludzi w tym mieście i napełniliście ulice zabitymi.
4.CYLKOWMnożyliście mordowanych waszych w tém mieście a napełniliście ulice zabitymi.
5.TYSIĄCL.WYD5Wielu wymordowaliście w tym mieście, a jego ulice zasłaliście trupami.
6.BRYTYJKAZabiliście wielu w tym mieście i napełniliście jego ulice zabitymi.
7.POZNAŃSKAPowiększyliście [liczbę] zabitych w tym mieście i pokryliście jego ulice pomordowanymi.
8.WARSZ.PRASKAWymordowaliście wielu ludzi w tym mieście, jego ulice zasialiście trupami.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mnożyliście w tym mieście waszych mordowanych oraz napełniliście ulice zabitymi.
10.EIB.BIBLIA.2016Pomnożyliście liczbę zabitych przez was w tym mieście, napełniliście jego ulice zwłokami!