« 2Krl 16:12 2 Księga Królewska 16:13 2Krl 16:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I ofiarował mokre ofiary i wylał krew ofiar zapokojnych, które był ofiarował na ołtarzu.
2.GDAŃSKA.1881I zapalił całopalenie swoje, i ofiarę śniedną swoję, i ofiarował ofiarę mokrą swoję, i kropił krwią ofiar spokojnych swoich na ołtarzu.
3.GDAŃSKA.2017Spalił swoje całopalenie i ofiarę z pokarmów, wylał swoją ofiarę z płynów i pokropił ołtarz krwią swoich ofiar pojednawczych.
4.CYLKOWI puścił z dymem całopalenie i śniedną ofiarę swoją, i wylał zalewkę swą, i pokropił ołtarz krwią ofiar swych opłatnych.
5.KRUSZYŃSKISpalił swą ofiarę krwawą i ofiarę niekrwawą, wylał też swoją ofiarę płynną i skropił krwią ofiar zapokojnych, które miał na ołtarzu.
6.TYSIĄCL.WYD5I kazał w dym obrócić swą ofiarę całopalną i ofiarę pokarmową, wylał ofiarę płynną, a krwią swych ofiar biesiadnych pokropił ołtarz.
7.BRYTYJKAnastępnie puścił z dymem swoją ofiarę całopalną i ofiarę z pokarmów, wylał swoją ofiarę z płynów i pokropił ołtarz krwią swoich ofiar pojednania.
8.POZNAŃSKASpalił całopalenie, ofiarę pokarmów, wylał ofiarę płynów i pokropił ołtarz krwią swoich ofiar dziękczynnych.
9.WARSZ.PRASKAPotem złożył na nim ofiarę całopalną, ofiarę z pokarmów, ofiarę z płynów, a wreszcie rozlał krew z ofiary pojednania.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i puścił z dymem całopalenie oraz swoją ofiarę z pokarmów, wylał swoją zalewkę oraz pokropił ołtarz krwią swoich ofiar opłatnych.
11.EIB.BIBLIA.2016Spalił swoją ofiarę całopalną, ofiarę z pokarmów, wylał ofiarę z płynów i pokropił ołtarz krwią ofiary pokoju.