« 2Krl 16:13 2 Księga Królewska 16:14 2Krl 16:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A ołtarz miedziany, który był przed Panem, przeniósł z oblicza kościoła i z miejsca ołtarza i z miejsca kościoła Pańskiego: a postawił go przy boku ołtarza na północy.
2.GDAŃSKA.1881Ale ołtarz miedziany, który był przed Panem, przeniósł z przedniej strony domu, aby nie stał między ołtarzem jego, a między domem Pańskim; a postawił go po bok ołtarza ku północy.
3.GDAŃSKA.2017Ołtarz zaś z brązu, który był przed PANEM, przeniósł z przedniej części domu, gdzie znajdował się między ołtarzem a domem PANA, i postawił go po północnej stronie ołtarza.
4.CYLKOWOłtarz zaś miedziany, który przed obliczem Wiekuistego, usunął od przedniej strony przybytku, od miejsca między nowym ołtarzem a przybytkiem Wiekuistego, i umieścił go po stronie północnej ołtarza.
5.KRUSZYŃSKIOłtarz zaś miedziany, który był przed Jahwe, odsunął od świątyni, a między tym ołtarzem i między domem Bożym, umieścił go na boku tego ołtarza od strony północnej.
6.TYSIĄCL.WYD5Ołtarz z brązu, który stał przed obliczem Pańskim, kazał odsunąć sprzed świątyni - z przestrzeni między ołtarzem a świątynią Pańską - i postawić go obok [nowego] ołtarza, na północ.
7.BRYTYJKAOłtarz miedziany zaś, który stał przed Panem, kazał usunąć z przedniej części świątyni, z miejsca pomiędzy nowym ołtarzem a między świątynią Pana i ustawić po stronie północnej tego ołtarza.
8.POZNAŃSKAOłtarz zaś z brązu, który [stał] przed Jahwe, usunął sprzed Świątyni [to jest z miejsca] między [nowym] ołtarzem a Świątynią Jahwe i umieścił go z boku [nowego] ołtarza od strony północnej.
9.WARSZ.PRASKAPolecił też, żeby ołtarz z brązu, znajdujący się przed obliczem Jahwe, usunąć sprzed świątyni - stał on między nowym ołtarzem a świątynią - i ustawić obok, po północnej stronie nowego [wielkiego] ołtarza.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A miedzianą ofiarnicę, która stała przed obliczem WIEKUISTEGO, usunął od przedniej strony Przybytku, od miejsca między nowym ołtarzem – a Przybytkiem WIEKUISTEGO, umieszczając ją po północnej stronie ołtarza.
11.EIB.BIBLIA.2016Natomiast ołtarz z brązu, który dotąd stał przed PANEM, usunął sprzed świątyni, spomiędzy nowego ołtarza a świątyni PANA, i ustawił go z tyłu nowego ołtarza, od północy.