« 2Krl 16:16 2 Księga Królewska 16:17 2Krl 16:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I odjął król Achaz podstawki ryte i umywalnią, która na nich była, i morze złożył z wołów miedzianych, na których stało, a postawił na tle kamieniem położonem.
2.GDAŃSKA.1881Nadto poodcinał król Achaz listwy podstawków, i pozbierał z nich wanny; do tego morze zdjął z wołów miedzianych, które były pod niem, a położył je na tle kamiennem.
3.GDAŃSKA.2017Król Achaz odciął też listwy podstawek i wyjął z nich kadzie. Zdjął również morze sponad wołów z brązu, które pod nim były, a postawił je na posadzce kamiennej.
4.CYLKOWKazał też wyłamać król Achaz listwowania u podnoży, i zdjął z nich umywalnie; również kazał zdjąć wodozbiór z ponad wołów z kruszcu, umieszczonych pod nim, i ustawił go na posadzce kamiennej.
5.KRUSZYŃSKINadto król Ahaz obciął brzegi podstaw i odsunął od nich basen, morze zaś zdjął z wołów miedzianych, które były pod nim i umieścił je na podstawie kamiennej;
6.TYSIĄCL.WYD5Król Achaz kazał odciąć listwy od podstaw i wyjąć z nich kadzie. Kazał również zdjąć "morze" sponad wołów z brązu, które były pod nim, i postawić je na posadzce kamiennej.
7.BRYTYJKANastępnie król Achaz kazał poprzerzynać listwy podstawek i usunąć znad nich umywalnię; kazał też zdjąć kadź na wodę sponad miedzianych wołów, które były pod nią, i postawić ją na posadzce kamiennej.
8.POZNAŃSKAKról Achaz odjął obrzeża podstaw i usunął z nich zbiorniki. Zdjął morze z wołów z brązu, które znajdowały się pod nim, i umieścił [je] na kamiennej podstawie.
9.WARSZ.PRASKAPrócz tego król Achaz polecił poprzecinać wsporniki i podstawy [naczyń poruszających się na kółkach] i usunąć znajdujące się na nich kadzie. Wreszcie kazał tak zwane morze zdjąć z brązowych cielców, które je podtrzymywały, i postawić na kamiennej podłodze.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Król Achaz kazał też wyłamać listwowania u podnóży oraz zdjął z nich umywalnie. I kazał zdjąć wodozbiór z ponad byków z kruszcu, które były pod nim umieszczone, i ustawił go na kamiennej posadzce.
11.EIB.BIBLIA.2016Król Achaz kazał też przeciąć listwy ruchomych podstaw i pousuwać spoczywające na nich umywalnie. Polecił zdjąć kadź zwaną morzem znad brązowych cielców, na których się opierała, i ustawił ją na kamiennej posadzce.