« 2Krl 16:6 2 Księga Królewska 16:7 2Krl 16:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Achaz wyprawił posły do Theglath Phalasara, króla Assyryjskiego, mówiąc: Jam jest sługa twój i syn twój: przyjedź a wybaw mię z ręki króla Syryjskiego i z ręki króla Izraelskiego, którzy powstali przeciwko mnie.
2.GDAŃSKA.1881I posłał Achaz posły do Teglat Falasera króla Assyryjskiego, mówiąc: Sługa twój i syn twój jestem. Przyciągnij a wybaw mię z ręki króla Syryjskiego, i z ręki króla Izraelskiego, którzy powstali przeciwko mnie.
3.GDAŃSKA.2017Achaz więc wysłał posłańców do Tiglat-Pilesera, króla Asyrii, ze słowami: Jestem twoim sługą i twoim synem. Przyjdź i wybaw mnie z ręki króla Syrii i z ręki króla Izraela, którzy powstali przeciw mnie.
4.CYLKOWAchaz jednak wyprawił posłów do Tyglat-Pilesera, króla asyryjskiego, i oświadczył: Jam sługa i syn twój! Wyrusz, a wyzwól mnie z mocy króla aramejskiego i z mocy króla izraelskiego, którzy powstali przeciw mnie!
5.KRUSZYŃSKITedy Ahaz wyprawił posłów do Tiglath-pilesera, króla Asyrii, aby oznajmić: "Jam jest sługa twój i syn twój, przybądź i wybaw mnie z ręki króla syryjskiego i z ręki króla izraelskiego, którzy przeciwko mnie powstali".
6.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Achaz wysłał posłów do króla asyryjskiego, Tiglat-Pilesera, ze słowami: Jestem twoim sługą i twoim synem. Przyjdź i wybaw mnie z ręki króla Aramu i z ręki króla izraelskiego, którzy stanęli przeciwko mnie.
7.BRYTYJKAWtedy Achaz wysłał posłów do Tiglat-Pilesera, króla asyryjskiego, z takim oświadczeniem: Jestem twoim sługą i twoim synem. Wyrusz więc i wyzwól mnie z ręki króla aramejskiego i z ręki króla izraelskiego, którzy powstali przeciwko mnie.
8.POZNAŃSKAAchaz wysłał posłów do Tiglat Pilesera, króla asyryjskiego, mówiąc: - Ja jestem twoim sługą i twoim synem. Przyjdź i wybaw mnie z ręki króla Aramu i z ręki króla izraelskiego, którzy powstali przeciw mnie.
9.WARSZ.PRASKAAchaz wysłał swoich ludzi do króla asyryjskiego Tiglat-Pilesera i kazał powiedzieć tak: jestem twoim sługą i synem. Przyjdź i uwolnij mnie z rąk króla aramejskiego i z rąk króla izraelskiego, którzy wystąpili przeciwko mnie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak Achaz wyprawił posłów do asyryjskiego króla Tiglat Pilesera i oświadczył: Ja jestem sługą i twoim synem! Wyrusz i wyzwól mnie z mocy aramejskiego króla oraz z mocy króla israelskiego, którzy przeciwko mnie powstali!
11.EIB.BIBLIA.2016Tymczasem Achaz wysłał posłów do Tiglat-Pilesera, króla Asyrii, z taką wiadomością: Jestem twoim sługą i synem. Wyrusz i wybaw mnie z mocy króla Aramu i króla Izraela, którzy powstali przeciwko mnie.