« 2Krl 16:7 2 Księga Królewska 16:8 2Krl 16:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A zebrawszy śrebro i złoto, które się mogło naleść w domu Pańskim i w skarbie królewskim, posłał królowi Assyryjskiemu dary.
2.GDAŃSKA.1881Tedy wziąwszy Achaz srebro i złoto, które się znalazło w domu Pańskim i w skarbach domu królewskiego, posłał dar królowi Assyryjskiemu.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Achaz wziął srebro i złoto, które znajdowały się w domu PANA i w skarbcach domu królewskiego, i posłał je jako dar królowi Asyrii.
4.CYLKOWPrzyczem wziął Achaz srebro i złoto, znajdujące się w przybytku Wiekuistego i w skarbcach pałacu królewskiego, i przesłał je w darze królowi asyryjskiemu.
5.KRUSZYŃSKII wziął Ahaz srebro i złoto, znajdujące się w domu Bożym, tudzież w skarbcach domu królewskiego i posłał w darze królowi Asyrii.
6.TYSIĄCL.WYD5Achaz wziął srebro i złoto, które było w świątyni Pańskiej i w skarbcach pałacu królewskiego, i przesłał je królowi asyryjskiemu jako dar hołdowniczy.
7.BRYTYJKAAchaz wziął też srebro i złoto znajdujące się w świątyni Pana i w skarbcach domu królewskiego i posłał je w darze królowi asyryjskiemu.
8.POZNAŃSKAAchaz wziął srebro i złoto, które znajdowały się w Świątyni oraz w skarbcach pałacu królewskiego, i posłał [jako] dar królowi Asyrii.
9.WARSZ.PRASKAZebrał też Achaz wszystko srebro i złoto, znajdujące się w świątyni Jahwe oraz w skarbcach pałacu królewskiego, i posłał w darze królowi asyryjskiemu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto Achaz wziął srebro i złoto, znajdujące się w Przybytku WIEKUISTEGO oraz w skarbcach pałacu królewskiego, i przesłał je w darze królowi asyryjskiemu.
11.EIB.BIBLIA.2016Achaz wziął też srebro i złoto znajdujące się w świątyni PANA oraz w skarbcach pałacu królewskiego i posłał je w darze królowi Asyrii.