« Psal 1:1 Księga Psalmów 1:2 Psal 1:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKIale w zakonie bożem wola jego i w zakonie jego będzie myślić we dnie i w nocy.
2.PS.PUŁAWSKIale w zakonie bożem wola jego i w zakonie jego będzie myślić we dnie i w nocy.
3.WUJEK.1923Ale w zakonie Pańskim wola jego, a w zakonie jego będzie rozmyślał we dnie i w nocy.
4.GDAŃSKA.1881Ale w zakonie Pańskim jest kochanie jego, a w zakonie jego rozmyśla we dnie i w nocy.
5.GDAŃSKA.2017Lecz ma upodobanie w prawie PANA i nad jego prawem rozmyśla we dnie i w nocy.
6.PS.BYCZ.1854Bo, kiedy ma, w-ustawie Pana, upodobanié-swojé, i-w-ustawie-Jego rozmyśla dniem i-nocą;
7.GÖTZE.1937Ale ma swe upodobanie w zakonie Pańskim, a nad zakonem Jego rozmyśla we dnie i w nocy.
8.CYLKOWLecz w nauce Bożej ma upodobanie i zakon Jego bada dzień i noc.
9.KRUSZYŃSKIlecz w zakonie Bożym jego wola, i w zakonie Jego będzie rozmyślał dniem i nocą.
10.ASZKENAZYOwszem wszystka dążność jego, aby go pouczył Jehowa a nad nauką Jego on rozmyśliwa dniem i nocą.
11.SZERUDAlecz kocha się w Zakonie Pana i o Zakonie Jego rozmyśla we dnie i w nocy.
12.TYSIĄCL.WYD1Lecz w prawie Pana swą rozkosz znajduje, nad prawem Jego myśli dniem i nocą.
13.TYSIĄCL.WYD5lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.
14.BRYTYJKALecz ma upodobanie w zakonie PanaI zakon jego rozważa dniem i nocą.
15.POZNAŃSKAlecz raczej upodobał sobie bojaźń Jahwe, a nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.
16.WARSZ.PRASKAlecz w prawie Pańskim ma upodobanie i rozmyśla nad nim, we dnie i w nocy.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale ma upodobanie w Prawie Boga oraz o Jego nauce rozmyśla dniem i nocą.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITA jego rozkosz to Prawo PANA - Nad nim rozmyśla za dnia oraz nocą.
19.TOR.PRZ.2023Lecz jego upodobanie jest w Prawie Jhwh i nad Jego Prawem rozmyśla we dnie i w nocy.