« Psal 1:4 Księga Psalmów 1:5 Psal 1:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(1:6) Prz❬e❭to nie wstają niemiłościwi w sądzie ani grzesznicy w radzie prawych,
2.PS.PUŁAWSKI(1:6) Przetoż nie wstają niemiłościwi w sądzie ani grzeszni w radzie prawych,
3.WUJEK.1923Przetóż nie powstaną niezbożnicy na sądzie: ani grzesznicy w zebraniu sprawiedliwych.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż się niepobożni na sądzie nie ostoją, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego niegodziwi nie ostoją się na sądzie ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.
6.PS.BYCZ.1854Dla tego, nie ostoją-się bezbożni w-sądzie; a-grzésznicy, w-zgromadzeniu sprawiedliwych;
7.GÖTZE.1937Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.
8.CYLKOWPrzetoż nie ostoją się niegodziwi na sądzie, ani grzesznicy w gronie sprawiedliwych.
9.KRUSZYŃSKIPrzeto nie ostoją się bezbożni w sądzie, a grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.
10.ASZKENAZYPrzetoż nie ostaną się bezbożni na sądzie, zaś grzesznicy w gromadzie sprawiedliwych.
11.SZERUDADlatego nie ostoją się bezbożni w sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.
12.TYSIĄCL.WYD1Nie ostoją się przeto na sądzie niezbożni ani grzesznicy — w radzie sprawiedliwych,
13.TYSIĄCL.WYD5Toteż występni nie ostoją się na sądzie ani grzesznicy - w zgromadzeniu sprawiedliwych,
14.BRYTYJKAPrzeto nie ostoją się bezbożni na sądzieAni grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.
15.POZNAŃSKATak więc bezbożni nie ostoją się w sądzie ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.
16.WARSZ.PRASKANie ostoją się tedy bezbożni na sądzie ani grzesznicy pośród sprawiedliwych.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego niegodziwi się nie ostoją na sądzie, ani grzesznicy w gronie sprawiedliwych.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego bezbożni przepadną na sądzie, Podobnie jak grzesznicy w gronie ludzi prawych.
19.TOR.PRZ.2023Dlatego też niegodziwi nie podniosą się na sądzie ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.