« 5Moj 29:29 5 Księga Mojżeszowa 30:1 5Moj 30:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzetoż gdyż przejdą ty to wszystki rzeczy k tobie, pożegnanie albo przeklęcie, ktoreżem wyłożył przed twym widzenim, a ty będąc żałościw siercem twim we wszech narodziech, w nichże to was rozproszył Pan Bog twoj,
2.WUJEK.1923Gdy tedy na cię przyjdą te wszystkie mowy, błogosławieństwo albo przeklęctwo, którem przełożył przed oczy twoje, a ruszony żalem serca twego między wszystkimi narody, do których cię rozproszy Pan, Bóg twój:
3.GDAŃSKA.1881Gdy tedy przyjdą na cię wszystkie te rzeczy, błogosławieństwo, i przeklęstwo, którem przełożył przed oczy twoje, a wspomnisz sobie w sercu twem między wszystkimi narody, do których cię wypędzi Pan, Bóg twój;
4.GDAŃSKA.2017A gdy spadnie na ciebie to wszystko, błogosławieństwo i przekleństwo, które przedłożyłem przed tobą, a wspomnisz je sobie w swym sercu pośród wszystkich narodów, do których PAN, twój Bóg, cię wypędzi;
5.CYLKOWGdy tedy przyjdą na cię wszystkie te rzeczy, błogosławieństwo i przekleństwo, którem przedłożył tobie, - a weźmiesz je do serca swego wpośród wszystkich narodów, między które rzuciłby cię Wiekuisty, Bóg twój, -
6.KRUSZYŃSKIGdy przyjdą na cię wszystkie te słowa, błogosławieństwo i przekleństwo, jakie położyłem przed tobą i gdy weźniesz je nanowo do swego serca wśród wszystkich narodów, dokąd wygnał cię Jahwe, Bóg twój,
7.MIESES„Ale dziać się będzie: skoro spełnią się na tobie wszystkie zapowiedzi te: błogosławieństwo [,zarówno jak] i przekleństwo, które przedłożyłem tobie, – a ty weźmiesz sobie [to] do serca wśród narodów owych wszystkich, dokąd Bóg twój Wiekuisty wyprze ciebie,
8.TYSIĄCL.WYD5Kiedy się spełnią dla ciebie wszystkie te słowa: błogosławieństwo i przekleństwo, które ci obwieściłem; jeśli rozważysz je w swym sercu, będąc między wszystkimi narodami, do których Pan, Bóg twój, cię wypędzi -
9.BRYTYJKAGdy tedy przyjdzie na cię to wszystko, błogosławieństwo i przekleństwo, które ci przedłożyłem, i weźmiesz je sobie do serca pośród wszystkich narodów, dokąd wypędzi cię Pan, Bóg twój,
10.POZNAŃSKAKiedy te wszystkie rzeczy spełnią się na tobie, błogosławieństwo i przekleństwo, które ci stawiłem przed oczy, gdy weźmiesz [je] sobie do serca pośród tych wszystkich narodów, dokąd wygnał cię Jahwe, twój Bóg,
11.WARSZ.PRASKAKiedy te wszystkie rzeczy przyjdą na ciebie, zarówno błogosławieństwo, jak i przekleństwo przedłożone ci do rozważenia, kiedy je znów weźmiesz sobie do serca pośrodku narodów, między które ześle cię Jahwe, twój Bóg,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc gdy przyjdą na ciebie wszystkie te rzeczy – błogosławieństwo i przekleństwo, które ci przedłożyłem – a weźmiesz je sobie do swego serca wśród wszystkich narodów, pośród które rzuci cię WIEKUISTY, twój Bóg,
13.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy spełni się na tobie wszystko to, co głoszą te słowa, błogosławieństwo i przekleństwo, które przed tobą przedłożyłem, i weźmiesz je sobie do serca wśród tych wszystkich narodów, do których cię PAN, twój Bóg, wypędzi,