« 5Moj 30:10 5 Księga Mojżeszowa 30:11 5Moj 30:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzykazanie to to, jeż to ja dziś przykazuję tobie, nie jest nad tobą ani daleko położono,
2.WUJEK.1923Rozkazanie to, które ja dziś przykazuję tobie, nie jestci nad tobą, ani daleko odległe:
3.GDAŃSKA.1881Albowiem przykazanie, które ja przykazuję tobie dziś, nie jest przed tobą zakryte, ani daleko odległe;
4.GDAŃSKA.2017To przykazanie bowiem, które ci dziś nakazuję, nie jest zakryte przed tobą ani nie jest zbyt dalekie;
5.CYLKOWGdyż przykazanie to, które ci przykazuję dzisiaj, ani niedościgłém dla ciebie ani dalekiém;
6.KRUSZYŃSKITe przykazania bowiem, jakie ja dzisiaj zaleciłem tobie, nie są ponad tobą, ani też zdaleka od ciebie.
7.MIESESGdyż [,zaprawdę!] Przykazanie to, które Ja polecam tobie dziś, nie jest czemś dla ciebie nadzwyczajnem, ani też odległem:
8.TYSIĄCL.WYD5Polecenie to bowiem, które ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem.
9.BRYTYJKATo przykazanie bowiem, które ja ci dziś nadaję, nie jest dla ciebie ani za trudne, ani za dalekie.
10.POZNAŃSKATo przykazanie bowiem, które ci dzisiaj podaję, nie jest zbyt trudne dla ciebie ani niedostępne.
11.WARSZ.PRASKAPrzykazanie, które wam dziś daję, nie przekracza waszych możliwości i bynajmniej nie jest dla ciebie niedostępne.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż to przykazanie, które ci dzisiaj przykazuję, nie jest dla ciebie niedościgłe, ani dalekie.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITTo przykazanie bowiem, które ja ci dziś nadaję, nie jest dla ciebie ani za trudne, ani zbyt odległe.