« 5Moj 30:12 5 Księga Mojżeszowa 30:13 5Moj 30:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAni za morzem postawiono jest, aby je ro zmownie powiedział: „Kto z nas może się przepławić za morze a to aż k nam przynieść, abychom mogli słyszeć i uczynić, coż przykazano jest nam od Pana?”.
2.WUJEK.1923Ani za morzem leżące, abyś przyczyny wynajdował, i rzekł: Kto z nas będzie mógł przepłynąć morze, a przynieść je aż do nas, abyśmy słyszeli i czynili, co jest przykazano?
3.GDAŃSKA.1881Ani też jest za morzem, żebyś rzekł: Któż nam popłynie za morze, a wziąwszy je przyniesie, i opowie je nam, abyśmy je pełnili.
4.GDAŃSKA.2017Nie jest też ono za morzem, byś miał mówić: Któż dla nas popłynie za morze i przyniesie je nam, i opowie je nam, abyśmy je wypełniali.
5.CYLKOWAni za morzem ono, abyś rzekł: kto przeprawi się dla nas za morze, i dostanie go nam, i obwieści je, abyśmy je pełnili!"
6.KRUSZYŃSKINie są za morzem, abyś mógł mówić; "Któż dla nas przejdzie za morze, aby je wziął dla nas, iżbyśmy mogli ich słuchać i wykonywać?"
7.MIESESNie jest ono też za morzem, iżby [można było] mawiać; „Któż dla [z] nas przeprawi się za morze, przyjmie je dla nas i je nam obwieści, ażebyśmy je wykonywali.”
8.TYSIĄCL.WYD5I nie jest za morzem, aby można było powiedzieć: Któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je.
9.BRYTYJKANie jest też ono za morzem, aby trzeba było mówić: Któż nam się przeprawi za morze i do nas je sprowadzi, i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali?
10.POZNAŃSKANie jest [też ono] za morzem, [byś] miał mówić: "Któż nam popłynie za morze, aby wziąć je dla nas i ogłosić nam, byśmy je wypełniali?"
11.WARSZ.PRASKANie znajduje się też ono za morzami, żebyś musiał pytać: Któż uda się dla nas za morza, aby go tam szukać i usłyszeć je, byśmy potem mogli je wypełnić?
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ani nie jest ono za morzem, byś powiedział: Kto się dla nas przeprawi za morze i je dostanie, obwieści, abyśmy je pełnili.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITNie jest też ono za morzem, by trzeba było się martwić: Kto nam się przeprawi przez morze, sprowadzi nam je stamtąd i ogłosi, abyśmy mogli je spełniać?