« 5Moj 30:15 5 Księga Mojżeszowa 30:16 5Moj 30:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPaby miłował Pana Boga twego a chodził po jego drogach, a ostrzegał jego przykazania i duchownych obyczajow, i sądow a był żyw i rozmnoży cię i pożegna ciebie Pan w ziemi, w ktorąż wnidziesz ku odzierżeniu.
2.WUJEK.1923Abyś miłował Pana, Boga twego, a chodził w drogach jego, i strzegł rozkazania jego, i Ceremonii, i sądów: i abyś żył, ażeby cię rozmnożył i błogosławił ci w ziemi, do któréj wchodzisz posięść ją.
3.GDAŃSKA.1881Albowiem ja rozkazuję tobie dziś, abyś miłował Pana, Boga twego, i chodził drogami jego, i przestrzegał przykazań jego, i ustaw jego, i sądów jego, abyś żył, i rozmnożył się, i żebyć błogosławił Pan, Bóg twój, w ziemi, do której idziesz, abyś ją posiadł.
4.GDAŃSKA.2017Gdyż dziś ci nakazuję, abyś miłował PANA, swego Boga, i chodził jego drogami, i przestrzegał jego przykazań, ustaw i praw, abyś żył i rozmnożył się, i PAN, twój Bóg, będzie ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść.
5.CYLKOWAlbowiem rozkazuję ci dzisiaj miłować Wiekuistego, Boga twojego, postępować drogami Jego, i przestrzegać przykazań, i ustaw, i praw Jego, abyś żył, i rozmnażał się, i aby błogosławił ci Wiekuisty, Bóg twój, na ziemi, do której idziesz, abyś ją posiadł;
6.KRUSZYŃSKIto zalecam ci dzisiaj, abyś kochał Jahwe, Boga twego, abyś chodził jego drogami, abyś strzegł przykazań jego, ustaw jego i rozporządzeń jego, abyś żył, rozmnażał się i aby Jahwe, Bóg twój, błogosławił ci w kraju, który idziesz objąć w posiadanie.
7.MIESEStem, iż Ja przykazuję tobie dziś umiłować Boga twego Wiekuistego, ażebyś postępował Drogami Jego i przestrzegał przykazań Jego, przepisów Jego i zasad prawnych Jego, [gwoli temu,] żebyś żył i rozmnażał się, a Bóg twój Wiekuisty błogosławił tobie w Kraju, do którego się udajesz, ażeby go nabyć na dziedziczną własność.
8.TYSIĄCL.WYD5Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, zachowywać Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść.
9.BRYTYJKAGdyż ja nakazuję ci dzisiaj, abyś miłował Pana, Boga twego, chodził jego drogami i przestrzegał jego przykazań, ustaw i praw, abyś żył i rozmnażał się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść.
10.POZNAŃSKADzisiaj też polecam ci kochać twego Boga, Jahwe, chodzić Jego drogami i strzec Jego przykazań, praw i nakazów, a będziesz żył, rozmnożysz się i twój Bóg, Jahwe, będzie ci błogosławił w kraju, do którego zdążasz, by go wziąć w posiadanie.
11.WARSZ.PRASKANakazuję ci także kochać Jahwe, twojego Boga, chodzić Jego drogami, zachowywać Jego przykazania, prawa i pouczenia, żebyś mógł żyć, rosnąć w liczbę i żeby Jahwe, twój Bóg, błogosławił cię w tym kraju, do którego masz wejść, aby wziąć go w posiadanie.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem ci dzisiaj nakazuję miłować WIEKUISTEGO, twojego Boga, chodzić Jego drogami i przestrzegać przykazań, ustaw, i Jego praw, abyś żył, rozmnażał się, i aby ci błogosławił WIEKUISTY, twój Bóg na ziemi do której idziesz, byś ją posiadł.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli będziesz posłuszny przykazaniom PANA, twojego Boga, które ci dziś nadaję, jeśli będziesz darzył miłością PANA, twojego Boga, kroczył Jego drogami i przestrzegał Jego przykazań, ustaw oraz praw - i dzięki temu żył i rozmnażał się - to PAN, twój Bóg, będzie ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją wziąć w posiadanie.