« 5Moj 30:19 5 Księga Mojżeszowa 30:20 5Moj 31:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa miłuj Pana Boga twego, a posłuchaj głosu jego, a jego się przydzierży, boć on jest żywot twoj a przedłużenie dniow twych, aby bydlił w ziemi, za jąż to Pan jest przysiągł otcom twym Abramowi, Izaakowi i Jakobowi, aby ją dał jim”.
2.WUJEK.1923I miłował Pana, Boga twego, i był posłuszny głosu jego, i stał przy nim; (bo on jest żywotem twoim i przedłużeniem dni twoich), abyś mieszkał w ziemi, o którą przysiągł Pan ojcom twoim, Abrahamowi, Izaakowi i Jakóbowi, żeby ją dał im.
3.GDAŃSKA.1881A miłował Pana, Boga twego, i posłuszny był głosowi jego, i przy nim trwał; albowiem on jest żywotem twoim, i przedłużeniem dni twoich, żebyś mieszkał na ziemi, o którą przysiągł Pan ojcom twoim, Abrahamowi, Izaakowi, i Jakóbowi, iż im ją dać miał.
4.GDAŃSKA.2017I miłował PANA, swego Boga, słuchał jego głosu i do niego lgnął. On bowiem jest twoim życiem i przedłużeniem twoich dni, abyś mieszkał w ziemi, którą PAN poprzysiągł dać twoim ojcom: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.
5.CYLKOWMiłując Wiekuistego, Boga twojego, słuchając głosu Jego, i lgnąc do Niego, - gdyż to jest życie twoje i przedłużeniem dni twoich, - abyś pozostał na ziemi, o której przysiągł Wiekuisty ojcom twoim, Abrahamowi, Ic'hakowi i Jakóbowi, iż ją odda im».
6.KRUSZYŃSKIabyś kochał Jahwe, Boga twego, słuchał jego głosu i przylgnął do niego; bo to jest twoje życie i przedłużenie twoich dni, aby zamieszkać na ziemi, którą Bóg przysiągł ojcom twoim, Abrahamowi, Izaakowi i Jakóbowi, że ją da im".
7.MIESESgdy [mianowicie] miłował [będziesz] Boga twojego Wiekuistego, słuchał głosu Jego i lgnął do Niego, albowiem On jest życiem twojem i dni twoich przedłużeniem, – gwoli temu, ażebyś siedzibę miał na Ziemi, którą Wiekuisty zaprzysiągł [pra]ojcom twoim: Abrahamowi, Izakowi i Jakóbowi, iż ją odda im”.
8.TYSIĄCL.WYD5miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.
9.BRYTYJKAMiłując Pana, Boga twego, słuchając jego głosu i lgnąc do niego, gdyż w tym jest twoje życie i przedłużenie twoich dni, abyś mieszkał na ziemi, którą Pan przysiągł dać twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.
10.POZNAŃSKAmiłując twego Boga, Jahwe, będąc posłusznym Jego głosowi i lgnąc do Niego; od tego bowiem zależy twoje życie i długość twych dni, abyś mieszkał w tym kraju, który Jahwe uroczyście poprzysiągł dać twoim ojcom: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.
11.WARSZ.PRASKAMiłujcie Jahwe, waszego Boga, słuchajcie Jego głosu i wiernie Go naśladujcie. Dzięki temu będziecie żyć długo na ziemi, którą Jahwe poprzysiągł dać waszym ojcom: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.miłując WIEKUISTEGO, twojego Boga, słuchając Jego głosu i lgnąc do Niego – gdyż to jest twoje życie i przedłużenie twoich dni, byś pozostał na ziemi, którą WIEKUISTY zaprzysiągł twym ojcom Abrahamowi, Ic'hakowi i Jakóbowi, że im ją odda.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITKochaj PANA, twojego Boga, słuchaj Jego głosu i lgnij do Niego, gdyż On jest twoim życiem, przedłużeniem twoich dni - i mieszkaj w tej ziemi, którą PAN przysiągł twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, że im ją da.