« 1Krl 21:12 1 Księga Królewska 21:13 1Krl 21:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa przywiodsz❬y❭ dwa męża syny dyjabłowa kazali jima siedzieć przeciw jemu. Tedy ona, toczuż mężowie Belijal, rzekłasta przeciw jemu świadeczstwo przed wszytkim ludem: „Przeklinał Nabod Boga a krola”. Przetoż wywiodszy ji z miasta ukamionowali.
2.WUJEK.1923A przywiódłszy dwu mężów synów diabelskich, posadzili je przeciw jemu: a oni prawie jako mężowie diabelscy dali świadectwo przeciw jemu przed ludem: Błogosławił Naboth Boga i króla: przezto wywiedli go z miasta i kamieńmi zabili.
3.GDAŃSKA.1881Potem przyszli dwaj mężowie przewrotni, i usiedli przeciw niemu, a świadczyli przeciwko niemu oni mężowie przewrotni, to jest przeciw Nabotowi przed ludem, mówiąc: Złożeczył Nabot Bogu i królowi. I wywiedli go za miasto, i ukamionowali go, i umarł.
4.GDAŃSKA.2017Potem przyszło dwóch synów Beliala i usiadło przed nim. Ci niegodziwi ludzie zaświadczyli przeciwko niemu, czyli przeciw Nabotowi, przed ludem, mówiąc: Nabot złorzeczył Bogu i królowi. I wyprowadzili go za miasto, i ukamienowali go, i umarł.
5.CYLKOWI przybyli dwaj owi ludzie nikczemni, i usiedli naprzeciw niemu, i zaświadczyli przeciw Nabotowi dwaj ci ludzie nikczemni wobec ludu, i rzekli: Bluźnił Nabot Bogu i królowi! Poczem wyprowadzili go za miasto i ukamienowali go kamieniami na śmierć.
6.KRUSZYŃSKIwprowadzili dwóch ludzi nikczemnych, posadzili ich naprzeciwko niego. Ci ludzie nikczemni zeznali przeciwko Nabotowi wobec ludu w ten sposób: "Nabot złorzeczył Bogu i królowi". Po czym wyprowadzili go poza miasto, obrzucili kamieniami i umarł.
7.TYSIĄCL.WYD5Potem przyszło dwóch ludzi nikczemnych, którzy zasiadłszy przed nim, zaświadczyli przeciw niemu, mówiąc: Nabot zbluźnił Bogu i królowi. Dlatego wyprowadzili go za miasto i ukamienowali go, wskutek czego zmarł.
8.BRYTYJKAPotem przyszli dwaj nikczemni ludzie, zasiedli naprzeciw niego i ci nikczemni ludzie złożyli wobec ludu takie świadectwo przeciwko Nabotowi: Nabot bluźnił przeciwko Bogu i królowi. Wyprowadzili go tedy poza miasto i ukamienowali, i umarł.
9.POZNAŃSKAPrzyszło dwóch ludzi, synów Beliala, usiedli naprzeciw niego i świadczyli mężowie Beliala przeciw Nabotowi wobec ludu, mówiąc: - Nabot złorzeczył przeciw Bogu i królowi. [Po czym] wyprowadzili go za miasto, obrzucili go kamieniami i umarł.
10.WARSZ.PRASKAa dwaj synowie Beliala stanęli przed Nabotem i tak świadczyli przeciwko niemu wobec całego ludu: Nabot bluźnił przeciwko Bogu i królowi. Potem wyprowadzili go poza miasto i kamienowali tak długo, aż wyzionął ducha.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przybyli też dwaj nikczemni ludzie, usiedli naprzeciwko niego i ci dwaj nikczemni ludzie zaświadczyli wobec ludu przeciwko Nabotowi, mówiąc: Nabot bluźnił Bogu i królowi! Zatem wyprowadzili go za miasto i ukamienowali kamieniami na śmierć.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem przyszli dwaj niegodziwi ludzie, zasiedli naprzeciw niego i zaświadczyli w obecności ludu, że Nabot bluźnił Bogu i królowi. Wyprowadzili go zatem za miasto i ukamienowali.