« 1Krl 21:24 1 Księga Królewska 21:25 1Krl 21:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzeto nie był drugi taki jako Achab, jen się na to dał, aby czynił złe przed obliczym bożym i pobudzała ji żona jego Jezabel.
2.WUJEK.1923A tak nie był taki drugi, jako Achab, który był przedany, aby czynił złość przed oczyma Pańskiemi; bo go poduszczała Jezabel, żona jego,
3.GDAŃSKA.1881Albowiem nie był nikt jako Achab, któryby siebie samego zaprzedał, aby czynił złe przed oczyma Pańskiemi; bo go poduszczała Jezabela, żona jego.
4.GDAŃSKA.2017Nie było bowiem nikogo takiego jak Achab, kto by się zaprzedał, aby czynić niegodziwość na oczach PANA, do czego skłoniła go Jezabel, jego żona.
5.CYLKOWNie było rzeczywiście nikogo, któryby się tak zaprzedał, aby czynić zło w oczach Wiekuistego, jak Ahab, którego uwiodła Izebel, żona jego.
6.KRUSZYŃSKINie ma zgoła nikogo, jak Achab, któryby się sprzedał, aby postępować niegodziwie w oczach Bożych, którego Jezebel, żona jego, do tego pobudziła go.
7.TYSIĄCL.WYD5Naprawdę nie było nikogo, kto by tak, jak Achab, zaprzedał się, aby czynić to, co jest złe w oczach Pana. Albowiem do tego skłoniła go jego żona, Izebel.
8.BRYTYJKANie było doprawdy takiego jak Achab, który by tak się zaprzedał, czyniąc to, co złe w oczach Pana, do czego przywiodła go Izebel, jego żona.
9.POZNAŃSKAZaiste nie było nikogo, kto by się tak zaprzedał, jak Achab, aby czynić to, co złe w oczach Jahwe; [Achaba] podżegała żona jego Jezabel.
10.WARSZ.PRASKANie było zaprawdę nikogo, kto by zaprzedał się tak jak Achab, żeby czynić to, co złe w oczach Jahwe. A przyczyną wszystkiego była jego żona, Izebel.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie było rzeczywiście nikogo, kto by się tak zaprzedał, jak Ahab którego zwiodła Izebel, jego żona by czynić zło w oczach WIEKUISTEGO.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITRzeczywiście, nie było człowieka takiego jak Achab, kogoś, kto tak zaprzedałby się czynieniu tego, co złe w oczach PANA - do czego zresztą kusiła go jego żona Izebel.