« 1Krl 21:28 1 Księga Królewska 21:29 1Krl 22:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP„Widziałeś, iże się pokorzył Achab przede mną? A przeto iże się pokorzył prze mię, nie przepuszczę złego za jego dni, ale we dnioch syna jego, uczynię wiele złego nad jego domem”.
2.WUJEK.1923Azaś nie widział upokorzonego Achaba przedemną? Ponieważ tedy ukorzył się dla mnie, nie przywiodę złego za dni jego, ale za dni syna jego przywiodę złe domowi jego.
3.GDAŃSKA.1881Widziałżeś, jako się upokorzył Achab przed twarzą moją? Ponieważ się tedy upokorzył przed twarzą moją, nie przywiodę tego złego za dni jego; ale za dni syna jego przywiodę to złe na dom jego.
4.GDAŃSKA.2017Czy widziałeś, jak Achab upokorzył się przede mną? Ponieważ upokorzył się przede mną, nie sprowadzę tego nieszczęścia za jego dni; ale sprowadzę nieszczęście na jego dom za dni jego syna.
5.CYLKOWCzyżeś zauważył jak ukorzył się przedemną Ahab? Ponieważ się ukorzył przedemną, nie przywiodę klęski za dni jego; za dni syna jego przywiodę ową klęskę na dom jego.
6.KRUSZYŃSKI"Czy widzisz, jak Achab jest upokorzonym wobec mnie? Ponieważ upokorzył się przedemną, nie sprowadzę tej niedoli za jego życia; za dni syna jego sprowadzę tę niedolę na dom jego".
7.TYSIĄCL.WYD5Zapewne zobaczyłeś, że Achab upokorzył się przede Mną? Dlatego że upokorzył się przede Mną, nie sprowadzę niedoli za jego życia. Niedolę sprowadzę na jego ród za życia jego syna.
8.BRYTYJKACzy widziałeś, że Achab ukorzył się przede mną? Dlatego, że ukorzył się przede mną, nie sprowadzę nieszczęścia za jego życia, ale za życia jego syna sprowadzę nieszczęście na jego ród.
9.POZNAŃSKA- Czyż nie zauważyłeś, że upokorzył się Achab przede mną? Ponieważ się upokorzył przede mną, nie sprowadzę tego nieszczęścia za jego dni. Nieszczęście sprowadzę na jego dom za dni jego syna.
10.WARSZ.PRASKAZauważyłeś, jak Achab ukorzył się przede Mną? Ponieważ tak się ukorzył, nie ześlę na niego tego nieszczęścia za dni jego życia. Całe to nieszczęście sprowadzę na jego dom za życia jego syna.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy zauważyłeś jak Ahab ukorzył się przede Mną? Ponieważ przede Mną się ukorzył, nie sprowadzę klęski za jego dni; lecz ową klęskę sprowadzę na jego dom za dni jego syna.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy wiesz, że Achab okazał skruchę przede Mną? Dlatego, że okazał skruchę, nie sprowadzę nieszczęścia za jego życia. Sprowadzę je na jego ród za życia jego syna.