« 1Krl 21:5 1 Księga Królewska 21:6 1Krl 21:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPOn jej otpowie: „Mowiłem ku Nabotowi jezrahelskiemu rzekąc jemu: „Daj mi swą winnicę a weźmi za nię pieniądze, a jestli się lubi tobie, dam ❬ci❭ za nię lepszą winnicę”. A on rzekł: „Nie dam tobie winnice mej”.
2.WUJEK.1923Który odpowiedział jéj: Mówiłem Nabothowi Jezrahelczykowi i rzekłem mu: Daj mi winnicę twoję, wziąwszy pieniądze: albo jeźlić się podoba, dam ci winnicę lepszą za nię. A on rzekł: Nie dam ci winnice mojéj.
3.GDAŃSKA.1881I odpowiedział jej: Przeto żem mówił z Nabotem Jezreelitą, i rzekłem mu: Daj mi winnicę twoję za pieniądze, albo jeźli chcesz, dam ci winnicę za nię; ale on odpowiedział: Nie dam ci winnicy mojej.
4.GDAŃSKA.2017Odpowiedział jej: Bo rozmawiałem z Nabotem Jizreelitą i powiedziałem mu: Daj mi swoją winnicę za pieniądze albo – jeśli chcesz – dam ci za nią inną winnicę. Lecz on odpowiedział: Nie dam ci swojej winnicy.
5.CYLKOWI odpowiedział jej: Oto mówiłem z Nabotem, Jezreelczykiem, i rzekłem mu: Odstąp mi winnicę swą za pieniądze, albo jeśli wolisz, oddam ci inną winnicę za nią - on wszakże odpowiedział: Nie odstąpię ci winnicy mojej!
6.KRUSZYŃSKIOdpowiedział jej: "Ponieważ przemawiałem do Nabota Izreelczyka i powiedziałem mu: Odstąp mi swoją winnicę za pieniądze, albo jeśli wolisz, dam ci zamiast niej winnicę. I odpowiedział: Nie odstąpię ci mojej winnicy".
7.TYSIĄCL.WYD5On zaś jej odpowiedział: Bo rozmawiałem z Nabotem Jizreelitą. Powiedziałem mu: Sprzedaj mi twoją winnicę za pieniądze albo, jeśli chcesz, dam ci zamiast niej <inną>. A on powiedział: Nie dam tobie mojej winnicy.
8.BRYTYJKAOdezwał się do niej: Rozmawiałem z Nabotem Jezreelczykiem i rzekłem do niego: Odstąp mi swoją winnicę za pieniądze lub – jeśli wolisz – dam ci także w zamian winnicę. A on na to: Nie odstąpię ci mojej winnicy.
9.POZNAŃSKAOdpowiedział jej: - Oto rozmawiałem z Nabotem Jizreelitą i powiedziałem mu: "Odstąp mi twoją winnicę albo za pieniądze, albo, jeśli chcesz, dam ci [inną] winnicę zamiast niej". I powiedział: "Nie odstąpię ci mojej winnicy".
10.WARSZ.PRASKAA on odpowiedział: Rozmawiałem z Nabotem z Jizreel i prosiłem go, żeby mi sprzedał swoją winnicę; powiedziałem też, że jeśli chce, mogę mu dać inną winnicę. Ale on oznajmił, że nie odstąpi mi swojej winnicy.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem jej odpowiedział: Oto rozmawiałem z Jezreelczykiem Nabotem oraz mu powiedziałem: Odstąp mi swoją winnicę za pieniądze, albo jeśli wolisz, dam ci za nią inną winnicę; on jednak odpowiedział: Nie odstąpię ci mojej winnicy!
12.EIB.BIBLIA.2016Rozmawiałem z Jizreelczykiem Nabotem - wyznał Achab. - Prosiłem go: Odstąp mi swoją winnicę, a zapłacę ci za nią w srebrze, albo jeśli wolisz, dam ci w zamian inną winnicę. A on mi odpowiedział: Nie odstąpię ci mojej winnicy.