« 1Krl 21:7 1 Księga Królewska 21:8 1Krl 21:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy napisawszy listy jimieniem Achabowym a znamionawszy je pirścieniem jego, posłała ku urodzeńszym ❬i lepszym❭, jiż byli w mieście jego a bydlili s Nabotem.
2.WUJEK.1923Napisała tedy list imieniem Achabowem i zapieczętowała sygnetem jego i posłała do starszych i do przednich, którzy byli w mieście jego, i mieszkali z Nabothem.
3.GDAŃSKA.1881A tak napisała list imieniem Achabowem, który zapieczętowała pieczęcią jego, i posłała on list do starszych i do przedniejszych, którzy byli w mieście jego, i mieszkali z Nabotem.
4.GDAŃSKA.2017Napisała więc listy w imieniu Achaba, opieczętowała je jego pieczęcią i wysłała te listy do starszych i do dostojników, którzy byli w jego mieście i mieszkali z Nabotem.
5.CYLKOWPoczem napisała w imieniu Ahaba list, a zaopatrzywszy go pieczęcią jego, posłała list ten do starszych i przedniejszych, znajdujących się w mieście jego, którzy razem z Nabotem mieszkali.
6.KRUSZYŃSKINapisała list w imieniu Achaba, a przypieczętowawszy go jego pieczęcią, przesłała to pismo do starszych i do przełożonych, którzy mieszkali w mieście, gdzie i Nabot.
7.TYSIĄCL.WYD5Potem w imieniu Achaba napisała listy i opieczętowała jego pieczęcią, a następnie wysłała do starszyzny i dostojników, którzy byli w mieście, sąsiadujących z Nabotem.
8.BRYTYJKAPotem napisała w imieniu Achaba listy i opatrzyła je jego pieczęcią, i wysłała te listy do starszyzny i przedniejszych obywateli, którzy mieszkali w jego mieście razem z Nabotem.
9.POZNAŃSKAW imieniu Achaba napisała listy i opieczętowała je jego sygnetem. Listy wysłała do starszych i znakomitych [obywateli], którzy byli w jego mieście i mieszkali [w sąsiedztwie] Nabota.
10.WARSZ.PRASKAPotem napisała w imieniu króla Achaba listy, wycisnęła na nich pieczęć królewską i posłała starszym miasta oraz urzędnikom, którzy byli w tym mieście i mieszkali koło Nabota.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Po czym w imieniu Ahaba napisała list i zaopatrzyła go jego pieczęcią. Ten list posłała do starszych oraz przedniejszych, znajdujących się w jego mieście, którzy mieszkali razem z Nabotem.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWkrótce Izebel napisała listy w imieniu Achaba, opatrzyła je jego pieczęcią i rozesłała do starszych i ważniejszych osobistości w mieście, w którym mieszkał Nabot.