« Iza 40:16 Księga Izajasza 40:17 Iza 40:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wszyscy narodowie, jakoby nie byli, tak są przed nim: a jako nic i próżność poczytani są jemu.
2.GDAŃSKA.1881Wszystkie narody są jako nic przed nim; za nic i za marność poczytane są u niego.
3.GDAŃSKA.2017Wszystkie narody przed nim są niczym; uważa je za nicość i marność.
4.CYLKOWWszystkie narody jako nicestwo przed Nim; niżej próżności i marności poczytane są u Niego.
5.TYSIĄCL.WYD5Niczym są przed Nim wszystkie narody, znaczą dla Niego tyle, co nicość i pustka.
6.BRYTYJKAWszystkie narody są niczym u niego, uważa je za pustą nicość.
7.POZNAŃSKAWszystkie narody są niczym przed Jego obliczem, nicością i marnością są wobec Niego.
8.WARSZ.PRASKAI wszystkie narody niczym są wobec Niego, znaczą dlań tyle, co nicość i próżnia.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wszystkie narody są przy Nim jak nicość; są poczytane przez Niego jako cząstka próżności i marności.
10.EIB.BIBLIA.2016Wszystkie narody są niczym wobec Niego, są przed Nim jak nicość, jak pustka!