« Iza 40:23 Księga Izajasza 40:24 Iza 40:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A w prawdzie ani wszczepieni, ani wsiani, ani wkorzeniony w ziemi pień ich: znagła wionął na nie, i uschły, a wicher jako źdźbło wyniesie je.
2.GDAŃSKA.1881Że nie bywają szczepieni ani wsiani, ani się też wkorzeni w ziemi pień ich; i jako jedno powienie na nich, wnet usychają, a wicher jako źdźbło unosi ich.
3.GDAŃSKA.2017Nie będą wszczepieni ani posiani ani ich pień nie zakorzeni się w ziemi; powieje na nich, wnet usychają, a wicher unosi ich jak ściernisko.
4.CYLKOWJak gdyby nigdy osadzeni nie byli, jak gdyby potomstwa nie mieli, a nie zakorzenił się w ziemi pień ich: zaledwie powionął na nich, a już usychają, a wicher jako źdźbło ich unosi.
5.TYSIĄCL.WYD5Ledwie ich wszczepiono, ledwie posiano, ledwie się w ziemi pień ich zakorzenił, On powiał na nich i pousychali, a wicher gwałtowny porwał ich jak słomkę.
6.BRYTYJKAZaledwie ich zaszczepiono, zaledwie ich zasiano, zaledwie zakorzenił się ich pień w ziemi, gdy powiał na nich, usychają, a burza unosi ich jak plewę.
7.POZNAŃSKAZaledwie zostali wszczepieni, zaledwie zostali posiani i szczep ich w ziemi zapuścił korzenie - gdy On tchnie na nich, wtedy zamierają i niby źdźbło - porywa ich wicher!
8.WARSZ.PRASKALedwie ich zasadzono, zaledwie ich posiano, kiedy już zaczęli zakorzeniać się w ziemi, powiał na nich swym tchnieniem. I pousychali od razu wszyscy, i uniósł ich wiatr niczym ździebło słomy.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jak gdyby nigdy nie byli osadzeni, jakby nie mieli potomstwa, a ich pień nie zakorzenił się w ziemi; zaledwie na nich powiał – a już usychają i wicher unosi ich jak źdźbło.
10.EIB.BIBLIA.2016ledwie ich zasadzono, ledwie ich zasiano, ledwie zakorzenił się w ziemi ich pień - uschli, gdy na nich powiał, burza uniosła ich jak plewę.