« Mar 6:56 Ewangelia Marka 7:1 Mar 7:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I zebrali się do niego Faryzeuszowie, i niektórzy księża co byli przyszli z Jerozolima,
2.WUJEK.1923I zeszli się do niego Pharyzeuszowie i niektórzy z Doktorów, co byli przyszli z Jeruzalem.
3.RAKOW.NTI zgromadzają się do niego Faryzeuszowie, i niektórzy z uczonych w piśmie co przyszli z Jerozolimów.
4.GDAŃSKA.1881Tedy się zgromadzili do niego Faryzeuszowie, i niektórzy z nauczonych w Piśmie, którzy byli przyszli z Jeruzalemu;
5.GDAŃSKA.2017Wtedy zgromadzili się wokół niego faryzeusze i pewni uczeni w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy.
6.SZCZEPAŃSKIGromadzą się tedy koło Niego faryzeusze i niektórzy z uczonych, co przybyli z Jerozolimy.
7.GRZYM1936I zeszli się do niego faryzeusze i niektórzy z uczonych, którzy przybyli z Jerozolimy,
8.DĄBR.WUL.1973I zgromadzili się wokół niego faryzeusze i niektórzy z uczonych w Piśmie, przybyli z Jerozolimy.
9.DĄBR.GR.1961I oto gromadzą się wokół niego faryzeusze i niektórzy z uczonych w Piśmie, przybyli z Jerozolimy.
10.TYSIĄCL.WYD5Zebrali się u Niego faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy.
11.BRYTYJKAI zgromadzili się wokół niego faryzeusze i niektórzy z uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy.
12.POZNAŃSKAI zbierają się wokół Niego faryzeusze i jacyś nauczyciele Pisma, którzy przybyli z Jerozolimy.
13.WARSZ.PRASKAI zeszli się u Niego razem faryzeusze oraz kilku spośród uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zebrali się też przy nim faryzeusze oraz przybyli z Jerozolimy, niektórzy z uczonych w Piśmie.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZeszli się do Niego faryzeusze oraz pewni znawcy Prawa z Jerozolimy.
16.TOR.NOWE.PRZ.I zgromadzili się wokół Niego faryzeusze i niektórzy z uczonych w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy;