« Mar 7:10 Ewangelia Marka 7:11 Mar 7:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wy mówicie: Jeśliby człowiek rzekł ojcu abo matce, Korban, to jest, dar którykolwiek (będzie) odemnie, pomożeć.
2.WUJEK.1923A wy mówicie: Jeźliby człowiek rzekł ojcu albo matce: Korban (co jest dar), którykolwiek będzie odemnie, tobie pomocny będzie.
3.RAKOW.NTA wy mówicie: Jeśliby rzekł człowiek Ojcu abo Matce: Korban (co jest dar;) którykolwiek będzie ze mnie, wspomożony będziesz nim.
4.GDAŃSKA.1881Ale wy mówicie: Jeźliby człowiek rzekł ojcu albo matce: Korban, (co jest dar), którykolwiek będzie ode mnie, tobie pożyteczny będzie, bez winy będzie;
5.GDAŃSKA.2017Ale wy mówicie: Jeśli człowiek powie ojcu albo matce: To, co powinieneś otrzymać ode mnie jako pomoc, to Korban, to znaczy dar przeznaczony na ofiarę będzie bez winy.
6.SZCZEPAŃSKIWy zaś twierdzicie: ktoby rzekł ojcu lub matce: »Korbanem - to znaczy ofiarą - jest, cokolwiek ci jest wsparciem z mej strony...«
7.GRZYM1936A wy mówicie: Jeśli kto powie ojcu lub matce: korban mój (to jest ofiara) niechaj ci pomoże:
8.DĄBR.WUL.1973Wy zaś powiadacie: Jeśliby człowiek rzekł ojcu albo matce: Korban (to znaczy ofiarą) jest cokolwiek ode mnie byłoby dla ciebie wsparciem,
9.DĄBR.GR.1961Wy zaś powiadacie: Jeśliby człowiek rzekł ojcu albo matce: Korban (to znaczy ofiarą) jest – cokolwiek ode mnie byłoby dla ciebie wsparciem –
10.TYSIĄCL.WYD5A wy mówicie: Jeśli ktoś powie ojcu lub matce: Korban, to znaczy darem [złożonym w ofierze] jest to, co miało być ode mnie wsparciem dla ciebie
11.BRYTYJKAWy zaś mówicie: Jeśliby człowiek rzekł ojcu albo matce: Korban, to znaczy: To, co się tobie ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę,
12.POZNAŃSKAWy zaś mówiąc: Jeśli ktoś powie ojcu albo matce: "Korban", to znaczy: to, co tobie miałem dać na utrzymanie, ofiarowałem Bogu,
13.WARSZ.PRASKAA wy mówicie: Jeśli ktoś powie ojcu lub matce: korban – co oznacza, że jako dar już zostało złożone to, co ci się należy ode mnie –
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale wy mówicie: Jeśliby człowiek powiedział ojcu albo matce: Korban to jest dar, którym ode mnie masz wsparcie;
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWy natomiast mówicie: Jeśliby człowiek powiedział ojcu lub matce: Korban, czyli to, co mógłbym wam dać jako wsparcie, jest darem ofiarnym,
16.TOR.NOWE.PRZ.Wy natomiast mówicie: Jeśliby człowiek powiedział ojcu albo matce: Korban – to znaczy: To, co miałbyś jako pomoc ode mnie jest darem ofiarnym.