« Mar 7:12 Ewangelia Marka 7:13 Mar 7:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Borząc słowo Boże ustawą waszą którąście ustawili, i inych wiele (rzeczy) tym podobnych czynicie.
2.WUJEK.1923Niszcząc słowo Boże przez ustawę wasze, którąście uchwalili: i wiele rzeczy tym podobnych czynicie.
3.RAKOW.NTZnieważając mowę Bożą ustawą waszą, którąście ustawili; i podobnych takich rzeczy wiele czynicie.
4.GDAŃSKA.1881Wniwecz obracając słowo Boże ustawą waszą, którąście ustawili; i wiele innych rzeczy tym podobnych czynicie.
5.GDAŃSKA.2017Wniwecz obracając słowo Boże przez waszą tradycję, którą przekazaliście. I wiele innych tym podobnych rzeczy czynicie.
6.SZCZEPAŃSKIudaremniając prawo Boże przez podanie wasze, któreście przekazali. Wiele też rzeczy tym podobnych czynicie.
7.GRZYM1936rozwiązując słowo Boże przez ustawę waszą: którąście uchwalili i wiele innych rzeczy tak samo czynicie.
8.DĄBR.WUL.1973niszcząc słowo Boże przez podanie wasze, któreście przekazali — i wiele tym podobnych rzeczy czynicie.
9.DĄBR.GR.1961niszcząc słowo Boże przez podanie własne, któreście przekazali. – I wiele tym podobnych rzeczy czynicie.
10.TYSIĄCL.WYD5I znosicie słowo Boże ze względu na waszą tradycję, którą [sobie] przekazaliście. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie.
11.BRYTYJKATak unieważniacie słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej; i wiele tym podobnych rzeczy czynicie.
12.POZNAŃSKAi unieważniacie przykazanie Boże waszym nakazem, który przekazujecie potomnym. Czynicie też wiele rzeczy podobnych temu.
13.WARSZ.PRASKAI tak lekceważycie sobie słowo Boże wskutek zwyczajów, które przekazaliście sami sobie. Czynicie zresztą wiele innych, podobnych rzeczy.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.to waszą tradycją, którą przekazaliście, unieważniacie Słowo Boga. Nadto wiele innych, podobnych rzeczy czynicie.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTak właśnie przez swoją tradycję unieważniacie Słowo Boga. I wiele tym podobnych rzeczy robicie.
16.TOR.NOWE.PRZ.Unieważniając Słowo Boże swoją tradycją, którą przekazaliście. I wiele tym podobnych rzeczy czynicie.