« Mar 7:14 Ewangelia Marka 7:15 Mar 7:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Niemasz nic znadworza człowieka co wchodzi weń coby go mogło zmazać, ale co wychodzi z niego, toć jest co zmaże człowieka.
2.WUJEK.1923Nie jest rzecz żadna zewnątrz człowieka i wchodząca weń, któraby go splugawić mogła; lecz rzeczy, które pochodzą z człowieka, one są, które pokalają człowieka.
3.RAKOW.NTNiemasz nic zwierzchu człowieka, co wchodzi weń, coby go mogło pospolitym uczynić; lecz rzeczy pochodzące z niego, ony są, które pospolitym czynią człowieka.
4.GDAŃSKA.1881Nie masz nic z rzeczy zewnętrznych, które wchodzą w człowieka, co by go mogło pokalać; ale to, co pochodzi z niego, to jest, co pokala człowieka.
5.GDAŃSKA.2017Nie ma nic z zewnątrz, co wchodząc w człowieka, mogłoby go skalać, ale to, co z niego wychodzi, to kala człowieka.
6.SZCZEPAŃSKINiema nic po za człowiekiem, co wchodząc w niego, mogłoby go splamić; ale to, co pochodzi od człowieka, to może plamić człowieka.
7.GRZYM1936Niema nic zewnątrz człowieka, co, wchodząc weń, mogłoby go splamić, ale to, co wychodzi z człowieka, to jest, co go plami.
8.DĄBR.WUL.1973Nie masz nic poza człowiekiem, co by wchodząc weń splugawić go mogło, lecz rzeczy, które od człowieka pochodzą, te go plamią.
9.DĄBR.GR.1961Nie masz nic poza człowiekiem, co by wchodząc w niego, splamić go mogło, lecz są rzeczy, które od człowieka pochodzą, te go plamią.
10.TYSIĄCL.WYD5Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym.
11.BRYTYJKANie masz nic na zewnątrz poza człowiekiem, co by wchodząc w niego, mogło go skalać, lecz to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka.
12.POZNAŃSKANie może splamić człowieka nic, co wchodzi do niego z zewnątrz, ale to plami człowieka, co wychodzi z niego.
13.WARSZ.PRASKANie czyni człowieka nieczystym to, co wchodzi doń z zewnątrz, lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie ma nic z zewnątrz człowieka, które wchodząc do niego, mogło go zanieczyścić. Ale to, co wychodzi z niego, to zanieczyszcza człowieka.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNic, co do człowieka wchodzi z zewnątrz, nie może uczynić go nieczystym, lecz rzeczy, które wychodzą z człowieka - to one właśnie czynią go nieczystym.
16.TOR.NOWE.PRZ.Nic, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go zanieczyścić; ale to, co wychodzi z niego, jest tym, co zanieczyszcza człowieka.