« Mar 7:16 Ewangelia Marka 7:17 Mar 7:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy wszedł wdom od tłumu, pytali go uczniowie jego o podobieństwie.
2.WUJEK.1923A gdy wszedł w dom od rzesze, pytali go uczniowie jego o przypowieści.
3.RAKOW.NTA gdy wszedł w dom od onego tłumu, pytali go uczniowie jego, o onej przypowieści.
4.GDAŃSKA.1881A gdy wszedł w dom od onego ludu, pytali go uczniowie jego o to podobieństwo.
5.GDAŃSKA.2017A gdy oddalił się od ludzi i wszedł do domu, jego uczniowie pytali go o tę przypowieść.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy od ludu wszedł do domu, zapytali Go uczniowie Jego o <tę> przypowieść.
7.GRZYM1936Kiedy potem wszedł do domu i był sam, uczniowie pytali go o przypowieść.
8.DĄBR.WUL.1973A gdy wszedł do domu, z dala od rzeszy, pytali go uczniowie jego o tę przypowieść.
9.DĄBR.GR.1961A kiedy wszedł do domu, z dala od rzeszy, pytali go uczniowie jego o tę przypowieść.
10.TYSIĄCL.WYD5Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali Go o tę przypowieść.
11.BRYTYJKAA gdy opuścił lud i wszedł do domu, pytali go uczniowie jego o tę przypowieść.
12.POZNAŃSKAA kiedy wszedł do domu, z dala od tłumu zapytali Go uczniowie o tę przypowieść.
13.WARSZ.PRASKAA gdy przyszedł od ludzi do domu, Jego uczniowie pytali o znaczenie tej przypowieści.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy wszedł do domu, z dala od tego tłumu, jego uczniowie pytali go o to podobieństwo.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy opuścił tłum i znalazł się w domu, Jego uczniowie zagadnęli Go o tę przypowieść.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy opuścił tłum i wszedł do domu, pytali Go Jego uczniowie o to podobieństwo.