« Mar 7:17 Ewangelia Marka 7:18 Mar 7:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I mówi im: Takli i wy nierozumni jesteście? Nierozumiecie iż wszytko co znadworza wchodzi w człowieka, nie może go zmazać?
2.WUJEK.1923I rzekł im: Także i wy nie rozumni jesteście? nie rozumiecie, iż wszystko, co zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może go splugawić?
3.RAKOW.NTI mówi im: Także i wy bezrozumni jesteście? nie rozumieciesz, iż wszytko co z wierzchu wchodzi w człowieka, nie może go pospolitym uczynić?
4.GDAŃSKA.1881Tedy im rzekł: Także i wy bezrozumni jesteście? Azaż nie rozumiecie, iż wszystko, co zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może go pokalać?
5.GDAŃSKA.2017Wtedy powiedział im: Czy i wy jesteście tak bezrozumni? Czyż nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może go skalać?
6.SZCZEPAŃSKIA On im mówi: To i wy także zrozumienia nie macie? Czyż nie wiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi w człowieka nie może go splamić?
7.GRZYM1936I rzekł im: Jeszcze i wy jesteście nieroztropni? Nie wiecie, że co wchodzi z zewnątrz w człowieka, nie może go splamić:
8.DĄBR.WUL.1973I rzekł im: Także i wy zrozumieć nie możecie? Nie pojmujecie, że wszystko, co spoza człowieka wchodzi weń, nie może go splamić,
9.DĄBR.GR.1961I rzekł im: Także i wy zrozumieć nie możecie? Nie rozumiecie, że wszystko, co spoza człowieka wchodzi w niego, nie może go splamić,
10.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedział im: I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym;
11.BRYTYJKAI rzekł im: Tak więc i wy jesteście niepojętni? Nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go kalać,
12.POZNAŃSKAI mówi im: - Czy wy też nie pojmujecie? Czyż nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go uczynić nieczystym?
13.WARSZ.PRASKAA On rzekł do nich: Tak więc nawet i wy nic nie rozumiecie. Nie wiecie, że nie może uczynić człowieka nieczystym to, co wchodzi doń z zewnątrz,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc im mówi: Także i wy jesteście bezrozumni? Nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go zanieczyścić,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy im powiedział: To i wy jesteście tak niepojętni? Nie rozumiecie, że nic, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może uczynić go nieczystym?
16.TOR.NOWE.PRZ.I powiedział im: To i wy jesteście tak niepojętni? Czy nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go zanieczyścić?