« Mar 7:1 Ewangelia Marka 7:2 Mar 7:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ujrzawszy niektóre z uczniów jego, pospolitemi rękoma, to jest niemytemi, jeść chleb, utyskowali.
2.WUJEK.1923A ujrzawszy niektóre z uczniów jego jedzące chleb rękoma pospolitemi, to jest, nie umytemi, przyganili.
3.RAKOW.NTI ujźrzawszy niektóre z uczniów jego, pospolitymi rękoma, to jest nie umytymi jedzące chleby, ganili je.
4.GDAŃSKA.1881A ujrzawszy niektóre z uczniów jego, że pospolitemi rękoma, (to jest, nieumytemi) jedli chleb, ganili to.
5.GDAŃSKA.2017A gdy zobaczyli, że niektórzy z jego uczniów jedzą chleb nieczystymi, to znaczy nieumytymi rękami, ganili to.
6.SZCZEPAŃSKIA widząc, że niektórzy z uczniów Jego spożywają chleb zwykłemi, to jest niemytemi rękoma, {potępiali ich}.
7.GRZYM1936a widząc, że niektórzy uczniowie jego jedli nieczystemi to jest niemytemi rękoma, przyganiali.
8.DĄBR.WUL.1973A skoro ujrzeli, że niektórzy uczniowie jego spożywają chleb zwykłymi, to jest nie obmytymi rękoma, ganili ich.
9.DĄBR.GR.1961A ujrzeli tam, że niektórzy z uczniów jego spożywają chleb zwykłymi, to jest nieobmytymi rękoma.
10.TYSIĄCL.WYD5I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami.
11.BRYTYJKAA gdy ujrzeli, że niektórzy z uczniów jego jedli chleb nieczystymi rękami, to znaczy nie umytymi –
12.POZNAŃSKAWtedy zobaczyli, że niektórzy Jego uczniowie jedzą chleb zwyczajnie, to znaczy nie umywszy uprzednio rąk -
13.WARSZ.PRASKAI zobaczyli, jak niektórzy z Jego uczniów nieczystymi, to znaczy nie umytymi przedtem, rękami brali chleb i jedli.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy zobaczyli jakichś jego uczniów, że jedli chleby nieczystymi, to jest nieumytymi rękami, oskarżali ich.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZauważyli oni, że niektórzy z Jego uczniów jedzą chleb nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami.
16.TOR.NOWE.PRZ.A widząc, że niektórzy z Jego uczniów jedzą chleb skalanymi, to jest nieobmytymi rękami, ganili to.