« Mar 7:19 Ewangelia Marka 7:20 Mar 7:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówił lepak że co z człowieka wychodzi ono maże człowieka.
2.WUJEK.1923I powiadał, że co pochodzi z człowieka, to pokala człowieka.
3.RAKOW.NTA mówi iż to co pochodzi z człowieka, ono pospolitym czyni człowieka.
4.GDAŃSKA.1881I powiedział, że co pochodzi z człowieka, to pokala człowieka.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział: Co wychodzi z człowieka, to kala człowieka.
6.SZCZEPAŃSKI{Mówił zatem}, że to co od człowieka pochodzi, to może splamić człowieka.
7.GRZYM1936I mówił, że co z człowieka wychodzi, to człowieka plami.
8.DĄBR.WUL.1973I powiadał: To, co z człowieka pochodzi, to go plami:
9.DĄBR.GR.1961I powiadał: To, co z człowieka pochodzi, to go plami.
10.TYSIĄCL.WYD5I mówił dalej: Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym.
11.BRYTYJKAMówił bowiem: To, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka.
12.POZNAŃSKAPowiedział: - Plami człowieka to właśnie, co z niego wychodzi.
13.WARSZ.PRASKAI mówił także: Nieczystym czyni człowieka to, co zeń wychodzi.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale też powiedział, że to, co wychodzi z człowieka, to zanieczyszcza człowieka.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITI mówił dalej: Człowieka czyni nieczystym to, co z niego wychodzi.
16.TOR.NOWE.PRZ.I mówił dalej: To, co wychodzi z człowieka, to zanieczyszcza człowieka.